Energiabiotalous5B


Biotalouden erikoistumiskoulutus

Vahvista asiantuntijuuttasi biotalouden tuomassa muutoksessa!

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.  

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. Biotalouden erikoistumiskoulutus vastaa tähän haasteeseen kymmenen ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston suunnittelemalla koulutuksella.

Erikoistumiskoulutus on uusi korkeakoulujen koulutusmuoto, jonka tavoitteena on syventää ammatissa toimivan henkilön aiempaa tutkintoa vastaamaan tämänhetkisen tehtävänkuvan vaatimuksia. Erikoistumiskoulutuksia järjestetään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä aloilla, joissa ei ole tarjolla tutkintotavoitteista koulutusta. Opetus ja oppiminen rakentuu yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.  

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Toteutus

Itä-Suomessa Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta (30 op) vastaavaat yhdessä Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta alkaen syksyllä 2018. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina koostuen pääasiallisesti verkko-opinnoista, mutta myös lähiopintopäivistä. Opetus ja oppiminen rakentuu yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.

Korkeakoulujen painotukset ovat seuraavat:

  • Biotalous ja energia, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Muutosjohtaminen ja asiantuntijuus metsäbiotaloudessa, Itä-Suomen yliopisto
  • Biotalouden sivuvirrat, Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Biojalostus, Itä-Suomen yliopisto

Koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella. Lisäksi Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen avulla Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut yhdessä biotalouden yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa kehittävät uuden työelämälähtöisen oppimisen ja opettamisen mallin, jota pilotoidaan Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa 2018-2020.


Haku koulutukseen: 2.4. - 15.8.2018

Karelia ja Savonia-ammattikorkeakoulujen osalta hakuaikaa on jatkettu 15.8. saakka. Opiskelijavalinnat tehdään hakuajan päätyttyä. UEF:n osalta opiskelijavalinnoista on ilmoittettu 20.6.2018.

Lisätiedot ja hakeminen osoitteessa www.biotalouskoulutusitasuomi.fi

Yhteyshenkilö
Jarmo Mäkelä
050 563 2183
jarmo.makela(at)karelia.fi