Energiabiotalous5B


Biotalouden erikoistumiskoulutus

Vahvista asiantuntijuuttasi biotalouden tuomassa muutoksessa!

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.  

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. Biotalouden erikoistumiskoulutus vastaa tähän haasteeseen kymmenen ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston suunnittelemalla koulutuksella.

Erikoistumiskoulutus on uusi korkeakoulujen koulutusmuoto, jonka tavoitteena on syventää ammatissa toimivan henkilön aiempaa tutkintoa vastaamaan tämänhetkisen tehtävänkuvan vaatimuksia. Erikoistumiskoulutuksia järjestetään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä aloilla, joissa ei ole tarjolla tutkintotavoitteista koulutusta. Opetus ja oppiminen rakentuu yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.  

Koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella. Lisäksi Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen avulla Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut yhdessä biotalouden yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa kehittävät uuden työelämälähtöisen oppimisen ja opettamisen mallin, jota pilotoidaan Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa 2018-2020.

Hakuaika on päättynyt ja opiskelijavalinnat tehty.


Koulutuksen rakenne

Itä-Suomessa Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta (30 op) vastaavaat yhdessä Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta alkaen syksyllä 2018. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina koostuen pääasiallisesti verkko-opinnoista, mutta myös lähiopintopäivistä. Opetus ja oppiminen rakentuu yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.

Korkeakoulujen painotukset ovat seuraavat:

  • Biotalous ja energia, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Muutosjohtaminen ja asiantuntijuus metsäbiotaloudessa, Itä-Suomen yliopisto
  • Biotalouden sivuvirrat, Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Biojalostus, Itä-Suomen yliopisto

Biotalouden erikoistumiskoulutus rakennekuvaus

 

Kullakin opintojaksolla on vastuukorkeakoulu, joka vastaa opetuksesta.

Karelia-amk:ssa toteutettavat opintojaksot >>