digi erko muokattu netti2

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

Erikoistumiskoulutus 30 op

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -koulutus antaa valmiudet hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia vaativissa pk-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja kehittää liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä markkinoinnin, taloushallinnon ja logistiikan näkökulmasta. 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kasvu- ja kehittymishaluisten pk-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt ja yrittäjät.

Koulutus on tarkoittettu niille, jotka ovat suorittaneet soveltuvan korkeakoulututkinnon. Koulutuksen kautta saadut 30 op voidaan hyödyntää myöhemmin osana ylempiä ammattikorkeakouluopintoja. 

Koulutuksen sisältö

Kaikille yhteiset opinnot 10 op, yhteisten opintojen jälkeen moduuli A tai B
Strategiana digitaalinen liiketoiminta 5 op
Kehittämistehtävä 5 op

Moduuli A: Markkinointi ja viestintä 15 op
Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen 5 op
Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto 5 op
Digitaalinen palvelukohtaaminen 5 op

Moduuli B: Talous ja logistiikka 15 op 
Toimitusketjun hallinta ja digitalisaatio 5 op
Taloustiedon analyysi ja hyödyntäminen 5 op
Sisäinen tehokkuus ja kustannusten hallinta 5 op

Valinnainen kurssi 5 op toisesta moduulista

Kaikkien opintojen opintojaksokuvaukset

Koulutuksen toteutus

9.11.2018 - marraskuu 2019

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, josta pääosa on verkko-opintoina.

Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää:
1. lähiopetuspäivä 9.11.2018 Kuopiossa
2. lähiopetuspäivä vko 5/2019 Kajaanissa (päivämäärä tarkentuu myöhemmin)
3. lähiopetuspäivä vko 6/2019 Kokkolassa (päivämäärä tarkentuu myöhemmin)

Koulutuksen kesto on 12 kuukautta. 

Koulutuksen järjestävät Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Savonia ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Käytössäsi on viiden ammattikorkeakoulun asiantuntemus! Lisäksi lähiopetuspäivät ja nykyaikaiset verkko-oppimisympäristöt mahdollistavat verkostoitumisen eri alojen osaajien kanssa ympäri Suomea! 

Hakeminen

Hakuaika 15.8. - 30.9.2018 

Hakulomake sisältää valintakoetehtävän, joka koostuu alla olevista kysymyksistä. Tutustu ja valmistaudu kysymyksiin ennakkoon, sillä niihin vastataan hakemuksen täyttämisen yhteydessä. Myös valinnaiset opinnot valitaan jo hakuvaiheessa. 

  1. Miten aiempi osaamisesi toimii perustana tälle erikoistumiskoulutukselle?
    Perustele miksi tämä koulutus olisi tarpeellinen juuri sinulle? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)

  2. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työelämässä? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)

  3. Mitä haasteita opiskelun, työssäkäynnin ja vapaa-aikasi yhteensovittaminen aiheuttaa?
    Miten ratkaiset haasteet? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)

Valintakoetehtävien yhteispistemäärä on maksimissaan 15 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään 1 piste, yhteensä 3 pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla. 

Hakulomake 

Hakulomake valintakoetehtävineen tulee täyttää kerralla.

Valinnat

Opiskelijavalinnat ilmoitetaan hakijoille 30.9.2018 mennessä sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa opiskelupaikan vastaanotto 10.10. mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.  

Maksu

Koulutuksen hinta on 950 euroa.
Maksu laskutetaan yhdessä erässä koulutukseen hyväksymisen jälkeen. 

Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. 

Lisätiedot

Pekka Sivonen
050 310 9443
pekka.sivonen(at)karelia.fi