Ylemmät amk-tutkinnot

 

Karelia-ammattikorkeakoulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan.

Yamk-tutkinnon laajuus on 60-90 opintopistettä, ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa on keskimäärin kaksi lähipäivää kuukaudessa. Lähipäiviä täydennetään omaehtoisella opiskelulla, etätehtävillä ja verkossa tapahtuvalla ohjauksella. Opiskelu onnistuu myös työn ohessa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Hakukelpoisuuden saa koulutuskohtaisesti määritellyllä pohjakoulutuksella sekä tutkinnon jälkeisellä kolmen vuoden työkokemuksella.