Erikoistumiskoulutukset

Syvennä osaamistasi

Erikoistumiskoulutukset ovat  työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Ne on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille.

Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja tukea joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeita. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Yhteystiedot

 

Huomisen matkailukohde - Ennakoinnin ja kehittämisen erikoistumisopinnot 30 op

Hakuaika 24.10. - 31.12.2016

Lue lisää