Tutkimus ja kehitys

Karelia-ammattikorkeakoulussa tutkimus‐, kehittämis‐ ja innovaatiotoimintaa (TKI) toteutetaan osana opetusta, maksullista palvelutoimintaa sekä erityyppisten TKI-projektien muodossa. TKI-toimintaa toteuttavat yhdessä yritykset ja yhteisöt sekä ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat. Myös kansainvälisen yhteistyon ja verkostojen merkitys tunnistetaan  edellytyksenä laadukkaalle TKI-toiminnalle.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tarpeet nousevat käytännönläheisesti yritys- ja työelämästä sekä ammattikorkeakoulun omasta toiminnasta. TKI-toimintamme tavoitteena on uusien ja jo olemassa olevien palveluiden, tuotteiden, menetelmien, välineiden ja prosessien kehittäminen käytännön ongelmien ratkaiseminen. Tutkimus ja kehitys tuottaa uutta tietoa ja osaamista niin yritys- ja työelämään kuin myös opetuksen sisältöihin ja työtapoihin.

Karelia-ammattikorkeakoulussa on määritelty kuusi painoalaa, joihin TKI-toimet pääosin suuntautuvat: uusiutuva energia, väljästi asutun alueen ikäosaaminen, Venäjä‐osaaminen, tarkkuustekniikka, monimediaiset palvelut ja puurakentaminen.

Tutustu julkaisuumme Alueen parhaaksi, alueen ehdoilla!