Ikäosaaminen

Painoalalla vahvistetaan väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelujen kehittämisosaamista, kehitetään yhteistä opetusta sekä rakennetaan kumppanuutta ja verkostoja. Tavoitteena on tukea alueen palvelurakenneuudistusta tuottaen alueen terveys- ja sosiaalipalveluihin osaamista ja uutta tietoa sekä luomalla yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa kilpailukykyisiä uusia palvelumalleja ja hyvinvointia tukevia tuotteita. Toiminnassa korostuvat kansainväliset verkostot sekä alueen ja työelämän tarpeet.

Ikäosaamisen verkkosivut

Yhteystiedot