Uusiutuva energia

Painoalan tavoitteena on uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvän kansainvälisen tason osaamisen kehittäminen ja energiahuollon suunnittelu elinkeinotoiminnan kannattavuuden vahvistamiseksi Itä-Suomessa. Karelia-ammattikorkeakoulun erityisosaamista ovat alueellisten bioraaka-aineiden jalostusarvon nostaminen, puupolttoaineiden hankinta, logistiikka ja laadunhallinta, energialiiketoiminta sekä neste- ja kaasumaisten biopolttoaineiden tuotantoprosessit ja -teknologiat.

Yhteystiedot