Venäjä‐osaaminen

Painoalalla kehitetään matkailun Venäjä-osaamista koulutusorganisaatio- ja yritysyhteistyönä, matkailukoulutuksen kehittämisen ja koulutuspalveluiden avulla, matkailun tuotteistamisena sekä palveluosaamisen ja matkailun liiketoimintaosaamisen avulla. Venäjä-osaamista laajennetaan myös muille aloille hyödyntämällä Venäjän matkailun liiketoiminnassa saatuja kokemuksia ja saavutettuja tuloksia.

Yhteystiedot