Galaksin kokoista tutkimustoimintaa – NASA Epic Challenge Suomen paras!

Karelia-ammattikorkeakoulun Nasa Epic Challenge -hanke palkittiin kansainvälisen TKI-toiminnan kärkipalkinnolla Kärjet 2016 -kilpailussa! Palkinto jaettiin eilen AMK-päivillä.

Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Joensuun normaalikoulu aloittivat yhteistyön Yhdysvaltain avaruus- ja ilmailuhallinto NASA:n kanssa kesäkuussa 2015. Yhteistyö NASA:n kanssa sai alkunsa joensuulaisen Arcusys Oy:n NASA:lle toimittaman Valamis -oppimisympäristön kehittämistyöstä.

Näiden neljän tutkimus- ja koulutusorganisaation keskuudesta valittiin kaksi monialaista ja eri koulutusasteita edustavaa opiskelijaryhmää mukaan NASA:n Epic Challenge –koulutusohjelmaan, jossa opiskelijat ovat kehittäneet alueen omien ja NASAn asiantuntijoiden kanssa ratkaisuja Marsin asuttamisen haasteisiin hyödyntäen Collaboratory-digiympäristöä ja oppien NASAn innovaatiomenetelmiä. Oppiminen ja työskentely on toteutettu paikallisryhmässä Joensuussa, yhteys NASA:an ja NASA:n asiantuntijoihin tapahtuu verkon välityksellä.

Karelia-amk:n, Itä-Suomen yliopiston ja Joensuun normaalikoulun 17 opiskelijaa ovat tällä hetkellä vierailemassa Orlandossa NASA:n avaruuskeskuksessa (John F. Kennedy Space Center (KSC)). Unelmien matka on mahdollistettu mm. William ja Ester Otsakorven säätiön rahoituksella. Opiskelijoiden matkaa voi seurata osoitteessa: https://www.facebook.com/growingfoodonmars

Hankkeen tuloksena on kehittynyt ja kehittymässä suomalaisille korkeakouluille kokonaan uudenlainen tapa tehdä TKI- ja koulutusyhteistyötä globaalien huippuorganisaatioiden kanssa. Hankkeen seurauksena on kehittynyt tehokas tapa opettaa ja siirtää TKI-osaamista uudenlaista digipedagogiikkaa hyödyntäen. Yhteistyön myötä on tapahtunut merkittävää menetelmä- ja substanssiosaamisensiirtoa NASA:n innovaatioasiantuntijoilta ammattikorkeakoulun ja muiden oppilaitosten asiantuntijoille. Joensuun hyvien kokemusten ansiosta ohjelmaa ollaan laajentamassa kansalliseksi vuonna 2016.

Hanke on myös osoitus (ja muistutus) siitä, miten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
voivat käynnistää yhdessä alueen yritysten kanssa globaaleja haasteita ratkovia TKI-projekteja ilman raskaita EU-rahoitushakuprosesseja.

Haku seuraavalle lukukaudelle on käynnissä. NASA-koulutukseen otetaan 200 opiskelijaa, koulutukseen voi hakeutua kuka tahansa ammattikorkeakoulussa, lukiossa tai yliopistossa opiskeleva avaruudesta ja innovaatioista kiinnostunut henkilö. Hakuohje löytyy: http://www.karelia.fi/epicchallenge/