Karelia-amk:n Draft-ohjelma voitti Kokeileva Suomi –kiertueen videohaasteen

 

Valtioneuvoston kanslia, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry sekä suomalaiset ammattikorkeakoulut toteuttivat syksyn 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana 18 alueellista tilaisuutta käsittävän Kokeileva Suomi –kiertueen, jonka tarkoituksena oli tuoda esiin ammattikorkeakoulujen kokeilu- ja innovaatio-osaamista ja eri maakunnissa tehtävää hyvää kokeilutoimintaa sekä samalla levittää kokeilukulttuuria. Tavoitteena oli myös tuoda tehtyjä kokeiluja ja syntyneitä ideoita näkyviin ja tunnetuksi. Kokeileva Suomi –kiertueeseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://kokeilevasuomi.fi/kokeileva-suomi-kiertue

Kokeileva Suomi -kiertueen kokeilut kutsuttiin videohaasteeseen, jossa kokeilijoille annettiin mahdollisuus tuoda tilaisuuden sisältö ja ideat nähtäväksi ja äänestettäväksi. Kaikkiaan seitsemän tilaisuuden kokeilijat vastasivat haasteeseen ja videoivat vaikuttavat kokeiluesimerkkinsä. Parhaaksi kokeiluksi näistä ehdokkaista äänestettiin Karelia-amk:n Draft-ohjelma, joka palkittiin AMK-päivillä Kajaanissa 17.5.2017. Draft-ohjelman video on katsottavissa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=AQWbLKBp-QQ

Opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja professoreille suunnatusta Draft-ohjelmasta saa kehittämisrahoitusta oman idean testaamiseen ja kehittämiseen. Ohjelmaan hyväksytään tiimejä, joissa vähintään yksi jäsen on Karelia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston opiskelija tai henkilökunnan edustaja.

Syksystä 2012 alkaen on järjestetty seitsemän Draft-hakua. Mukana on ollut 414 henkilöä. Rahoitusta on saanut 65 tiimiä, jotka ovat keränneet yksityistä jatkorahoitusta 1 150 000 euroa. Ohjelmaa rahoittavat Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi Itä-Suomen yliopisto, William ja Ester Otsakorven Säätiö sekä Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO.