Karelia-ammattikorkeakoulu palkitsi vuoden 2016 parhaat opinnäytetyöt

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on valinnut vuoden 2016 parhaat opinnäytetyöt. Vuoden opinnäytetöiden tekijät palkittiin 24.5.2017 stipendeillä, joita oli jakamassa Karelia-amk:n rehtori Petri Raivo. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä palkittiin media-alan koulutuksesta valmistuneen medianomi (AMK) Suvi Hakkaraisen opinnäytetyö. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä palkittiin insinööri (ylempi AMK) Harri Turusen teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmassa tekemä liiketoiminnan kehityssuunnitelma.

Medianomi (AMK) Suvi Hakkaraisen toiminnallisessa opinnäytetyössä toteutettiin toimeksiannosta vuoden 2015 Kuninkuusravien mobiilisovellus, joka oli käytössä tapahtumassa. Toimeksianto oli vaativa, mutta Suvi Hakkarainen onnistui erinomaisesti toteuttamaan monipuolisen mobiilisovelluksen massatapahtuman yleisön käyttöön. Toteutettu sovellus osoittautui onnistuneeksi ja toimivaksi, ja samalla syntyi toimiva malli vastaavien tapahtumien sähköisen viestinnän kehittämiseen. Sovellus osoittaa tekijän monipuolisen osaamisen mobiilisovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Suvi Hakkarainen taustoitti työtään vertailemalla useita erilaisia suurtapahtumien mobiilisovelluksia, ja hän hyödynsi havaintojaan onnistuneesti omassa toteutuksessaan. Sovellus testattiin Joensuun Kuninkuusraveissa aidoilla käyttäjillä, se ladattiin 2500 kertaa. Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella Hakkarainen nosti esille perusteltuja kehitysideoita. Erityisen arvokkaaksi opinnäytetyön tekee myös se, että Suvi Hakkarainen analysoi palautteen keruuta kriittisesti ja esittää analyysin pohjalta, miten ja millainen kysely voisi palvella tuotekehitystä entistä paremmin.

Insinööri (ylempi AMK) Harri Turusen opinnäytetyön aiheena oli liiketoiminnan kehityssuunnitelma pienelle yritykselle. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehitystyönä. Kehittämistyö jakautui neljään osakokonaisuuteen: liiketoiminnan nykytilan kartoitukseen, henkilöstön osaamiskartoitukseen, liiketoimintamallin ideointiin ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamiseen strategisten valintojen tueksi. Turunen on käyttänyt asianmukaisia tutkimusmenetelmiä asianmukaisesti, kriittisesti ja luovasti työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen.

Tuloksena Harri Turunen on löytänyt toimivia ratkaisuja henkilöstöresurssien tasapainottamiseen ja yrityksen kasvuun. Lisäksi hänen työnsä kirkasti yrityksen visiota, ja sen avulla löytyivät liiketoiminnan kehityksen strategiset painopistealueet. Tulokset ja johtopäätökset olivat merkittäviä työelämän kehittämisen kannalta, ja sovellettavissa pk-yrityksissä.

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden opinnäytetyöt valitsi raati, jossa olivat yliopettajat Pirjo Vesa, Kari Mönkkönen ja Heikki Immonen. Raadin puheenjohtajana toimi yliopettaja Tarja Kupiainen.

 

opinnaytetyo 240517

 

Kuvassa vas.  lehtori Aarno Savolainen (Suvi Hakkaraisen opinnäytetyön ohjaaja), Suvi Hakkarainen, yliopettaja Tarja Kupiainen, Harri Turunen, lehtori Markku Havu (Harri Turusen opinnäytetyön ohjaaja) ja rehtori Petri Raivo.

Kuva: Eija Piiparinen