Seppo Kainulainen valittu Vuoden Metsäopettajaksi

 

Valtakunnallinen metsätalousinsinööriopiskelijoiden opiskelijajärjestö MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry. on valinnut Vuoden Metsäopettajaksi lehtori Seppo Kainulaisen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Perusteluissa todetaan, että opiskelijat arvostavat Seppo Kainulaisessa erityisesti ammattitaitoa ja opetuksen ajantasaisuutta. Kursseillaan hän käyttää mm. case-tyyppisiä ratkaistavia ongelmatilanteita. Opetuksessa hän haastaa opiskelijoita ja vaatii heitä ajattelemaan. Opiskelijat arvostavat myös hänen aitoa kiinnostustaan opiskelijoihin ja siihen, miten opiskelijoilla menee. Opetus on nousujohteista ja siinä käytetään runsaasti yrityselämäyhteyksiä. Lehtori Seppo Kainulaisen opetusalueeseensa kuuluvat uusiutuvan energian sisällöt.

MEOL julkisti Vuoden Metsäopettajan Metsäpäivillä 9.11.2017. MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry. on valtakunnallinen metsätalousinsinööriopiskelijoiden opiskelijajärjestö.