Karelia-ammattikorkeakoulu läpäisi laatuauditoinnin erinomaisin tuloksin

 

Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on kansallista kärkitasoa. Karelian laatujärjestelmä on auditoitu kaksi kertaa, vuosina 2011 ja 2017. Ainoana korkeakouluna (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) Suomessa Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän on arvioitu molemmissa auditoinneissa olevan edistyneellä tasolla, mikä on paras mahdollinen tulos.

Karelia-ammattikorkeakulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Olemme positiivisesti yllättyneitä sekä kiitollisia pitkäjänteisen yhteisen työmme tuloksista. Kiitos tästä erinomaisesta tuloksesta kuuluu koko henkilöstölle, opiskelijakunnalle sekä yhteistyökumppaneille, iloitsee vararehtori Pekka Auvinen.

Maanantaina 29.1.2018 julkaistussa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin auditointiraportissa todetaan, että Karelia-ammattikorkeakoulun laadunhallinnan menettelytavat muodostavat dynaamisen ja johdonmukaisen järjestelmän. Laatujärjestelmä kattaa kaikki korkeakoulun perustehtävät. Laatujärjestelmän toteuttaminen vaihtelee yksittäisten toimintojen kohdalla, mikä näyttäytyy tarkoituksenmukaisena joustavuutena. Järjestelmä tukee erinomaisella tavalla korkeakoulun kokonaisstrategiaa sekä toiminnan kehittämistä. Järjestelmän vaikuttavuudesta perustehtävien kehittämiseen on selkeää näyttöä. Karelialla on vakiintunut laatukulttuuri, jolle on tunnusomaista laaja osallistavuus ja sitoutuminen etenkin henkilöstön keskuudessa. Korkeakoulun laatujärjestelmä ja johtaminen ovat avoimia ja helposti lähestyttäviä. Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän kokonaisuus on edistyneellä tasolla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on auditoinut kaikkien maamme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen laatujärjestelmät kaksi kertaa. Ensimmäinen auditointikierros toteutui vuosina 2005-2012 ja toisen kierrokset viimeiset auditoinnit valmistuvat vuonna 2018. Arvioinnissa käytetään neliportaista asteikkoa (puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt).

Auditointiraportti on luettavissa osoitteessa https://karvi.fi/app/uploads/2018/01/KARVI_0118.pdf