Näkökulmia kuntotusajatteluun -julkaisu tekee näkyväksi Karelian opettajien näkökulmia kuntoutuksen määrittelystä

 

Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapian yliopettaja Liisa Suhosen jäädessä eläkkeelle on koottu julkaisu ”Näkökulmia kuntoutusajatteluun”.  Julkaisu tekee näkyväksi Karelian opettajien näkökulmia kuntoutuksen määrittelystä, merkityksestä ja opetuksesta. Opettajien lisäksi julkaisun kirjoittajina on myös opiskelijoita sekä työelämä- ja hanketoimijoita. Julkaisun toivotaan avaavan lukijoiden silmiä katselemaan kuntoutusta ja ihmisen kuntoutumisen tukemista monipuolisesti. Julkaisun artikkeleita on mahdollista hyödyntää myös opetuksessa.

Julkaisu on luettavissa verkossa osoitteessa https://www.theseus.fi/handle/10024/146681

Suhonen, L. (toim.) 2018. Näkökulmia kuntoutusajatteluun. Joensuu: Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:54.