Karelia-amk:n IT-säännöt / IT Service user rules of Karelia UAS

Tässä hakemistossa ovat Karelia-ammattikorkeakoulun IT-säännöt. / This folder contains IT Service user rules of Karelia UAS

Suomeksi

In English

IT-palvelujen käyttösäännöt IT Service User Rules
IT-palvelujen väärinkäytön seuraamukset Consequences of IT Service Abuse
Pilvipalvelujen käyttöehdot Terms of Use for Cloud Services
Sähköpostisäännöt Email Rules in Brief
Työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen Retrieving and Opening an Employee's Email
Ylläpitohenkilöstön toimintasäännöt Administrative Rules for Information Systems
Keskeinen lainsäädäntö Guiding legislation