Arkisto: Vasu 2/2017

Avoimen AMK:n opiskelijoiden ohjauskokemukset

Mervi Lätti & Jonna Löf

Avointa ammattikorkeakouluopetusta on järjestetty vuodesta 1997 lähtien ja perustehtävänä on koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien tarjoaminen. Avoimen AMK:n suosio on noussut Suomessa viime vuosina ja opiskelijamäärien kasvu on ollut huimaa. Lue lisää…

Kansainvälisyys on yhteispeliä

Liisa Timonen

Kareliassa kansainvälisyys on yhteispeliä. Tavoitteena on korkeakouluyhteisön ja alueen toimijoiden osaamisen karttuminen, uudet kehittämispolut, hyödyllisten verkostojen kasvattaminen sekä elämää rikastavien kokemusten kertyminen. Korkeakoulu voi myös myydä osaamistaan ja tuotteitaan kansainvälisillä markkinoilla, Lue lisää…

YAMK-koulutuksella on vahva asema Kareliassa

Kim Wrange

Tässä artikkelissa kerrotaan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen historiasta ja nykypäivän merkityksestä Karelia-ammattikorkeakoulussa. Artikkeli esittelee ylempien AMK-tutkintojen taustaa, niiden sisältöjä sekä kytkentöjä Karelia-amk:n strategiaan. Artikkelissa pohditaan myös ylempien AMK-tutkintojen merkitystä ammattikorkeakouluille sekä otetaan lopuksi esille viime aikoina pinnalle noussut ylempien AMK-tutkintojen nimikeasia. Lue lisää…