Arkisto: Vasu 4/2017

Mikä saa sinut säästämään energiaa työpaikalla?

Sini-Tuuli Saaristo

Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstölle toteutettiin loppuvuodesta 2016 kysely, jonka tarkoituksena oli tarkastella toimisto- ja asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden energiatietoisuutta sekä toimintatapoja työpaikan energiatehokkuuden suhteen. Kysely oli osa 2016 toukokuussa alkanutta SECURE -hanketta, joka keskittyy kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen. Lue lisää…

Pajathon-tapahtumassa innovoitiin ratkaisuja yhdessä

Timo Rui, Tero Hyttinen, Riikka Simonen

Hackathon on toimintamalli, jossa joukko ihmisiä kokoontuu ennalta määrätyksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Joukko Karelia-ammattikorkeakoulun hankkeita yhdessä Osuuskunta Sulaton kanssa järjesti Joensuussa Pajathon-nimisen, kaikille avoimen hackathon-tapahtuman elokuussa 2017. Lue lisää…

Yrittäjyysoppia nuorilta nuorille

Kirsi Taskinen

Joensuun nuoria yrittäjyydestä kiinnostuneita on hemmoteltu viime keväästä lähtien How to -tapahtumilla. Niissä paneudutaan yrittäjyyteen liittyviin kysymyksiin asiantuntijavieraiden avustuksella. Samalla osallistujat pääsevät verkostoitumaan toisten yrittäjyydestä kiinnostuneiden kanssa.
How to -tapahtumia ideoivat yhteistyössä Joensuu Entrepreneurship Society ja Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY -hanke. Lue lisää…

Lentäviä autoja ja teleportaatiota Pohjois-Karjalassa 2040-luvulla

Sini-Tuuli Saaristo

Edellisessä Vasun numerossa  3/2017 kerrottiin SECURE:n (Smarter Energy Communities in Northern & Arctic Regions) hanketoimijoiden osallistumisesta Öljyvapaa ja biotaloudesta elävä Pohjois-Karjala 2040 -tiekartan työstämiseen erilaisten työpajojen kautta. Joensuun Areenalla 11. – 12.5.2017 pidetty Scifest–työpaja oli yksi tilaisuuksista saada myös tulevaisuuden tekijöiden ääni kuuluviin tiekarttatyön osalta. Lue lisää…

Aalto-yliopiston kirjasto muuntui Harald Herlin -oppimiskeskukseksi

Kari Tiainen

Karelian kirjaston henkilökunta vieraili 6.-7. 6.2017 neljässä pääkaupunkiseudun kirjastossa. Vierailujen tarkoituksena oli löytää uusia ideoita kirjastopalvelujen kehittämiseen erityisesti palvelumuotoilun keinoin. Aalto-yliopiston pääkampuksella Espoon Otaniemessä sijaitseva Harald Herlin -oppimiskeskus oli yksi vierailukohteista.   Lue lisää…