Yrittäjyysopinnot

Seuraavassa listaus lukuvuonna 2018-2019 tarjolla olevista yrittäjyyden eri vaiheisiin liittyvistä opinnoista.

Yrittäjyysopintojaksot lukuvuosi 2019-2020

HUOM! Jos huomaat, että listalta puuttuu jokin mielestäsi sille kuuluva opintojakso, ota yhteyttä (heikki.immonen@karelia.fi, yrittäjyyden yliopettaja, Karelia-AMK)

Uuden liikeidean kehittäminen

Opintojakson nimi SoleOPS-koodi
Innovaatiokuukausi LTP7129
Epic Challenge – Development Case LUP7002
Palvelumuotoilu STP7051
Yrittäjyysviikko LTP7131
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen STP7007
Sustainable and Innovative Business BIP7020
Business Opportunities and Service Design KEP7066

 

Liikeidean arviointi ja testaaminen

Opintojakson nimi SoleOPS-koodi
Liikeidean kehittäminen  LTP7186
Epic Challenge – Orientation to Innovation  LUP7001
Markkinointitutkimus LTP7046
Kokeileva kehittäminen STP7050
Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams LTP7136
Vuosi yrittäjänä LTP7174
ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys LTD7007
Luova talous ja yrittäjyys LUP7009
International Company Project 1 LTP7175
International Company Project 2 LTP7176

Liiketoiminnan käynnistäminen

 

Opintojakson nimi SoleOPS-koodi
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet  LTP7108
Yrittäjän taloushallinto LTP7036
Yritystalous LTP7076
Rahoitus ja investoinnit LTP7054
Lanseeraus­markkinointi LTP7045
Yrittäjän taloushallinto LTP7105
Markkinoinnilla menestykseen LTP7037
Myyntitaidot LTP7042

Liiketoiminnan kehittäminen

Opintojakson nimi SoleOPS-koodi
Brand Management LTP7154
Kuluttaja­käyttäytyminen LTP7041
Asiakkuudenhallinta LTP7043
Markkinointiviestintä LTP7044
Exhibitions, Shows and Fairs LTP7049
Talouden ohjaus ja raportointi LTP7055
Toiminnan ohjaus LTP7056
Russian Business Culture and Communication LUP7004
Russian Consumer Behaviour LUP7005
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä LUP7010
Sähköiset palvelut asiakastyössä STP7006
Lean-ajattelu STP7049
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus LTP7118