Palvelut

Karelia-ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppanimme tarjoavat opintojen lisäksi erilaisia yrittäjyyteen liittyviä palveluita.

HUOM! Jos huomaat, että palveluluettelosta puuttuu jokin mielestäsi sinne kuuluva palvelu, ota yhteyttä (heikki.immonen@karelia.fi, yrittäjyyden yliopettaja, Karelia-AMK)


 • Y-Akatemiasta yrittäjyyteen

  Y-akatemia

  Oppimisympäristönä toimii Tiedepuistossa sijaitseva Y-akatemia. Jokainen aloittava vuosikurssi perustaa oman oppimistiimin, joka on osuuskuntamuotoinen. Y-akatemiassa laadit itsellesi oppimissopimuksen, jonka avulla pystyt suuntaamaan omaa oppimistasi kohti henkilökohtaisia tavoitteitasi tiimin jäsenenä. Voit itse vaikuttaa asiakasprojektien valintaan ja rakentaa oman lukuohjelmasi, jakaa ja vastaanottaa tietoa toisilta. Sinulla on oiva mahdollisuus kartuttaa todella monipuolista osaamista Y-akatemian joustavalla opintopolulla koko akatemia-ajan. Opetusmenetelminä käytetään muun muassa dialogitreenejä, käytännön asiakasprojekteja, valmennusta, teoriatiedon hankintaa ja opiskelijoiden teemoittamia seminaareja. Tärkeintä on aina viedä opiskeltu asia käytäntöön!

  Y-akatemiassa opiskelet päätoimisesti yritystoiminnan keskeisiä osa-alueita ja uudenlaista tapaa tehdä monialaisesti töitä yhdessä toisten yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Y-akatemiassa suuntaudut yrittäjyyteen, kehität tiimityötaitojasi ja opettelet johtamista monialaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Toimit yhteistyössä paikallisten yritysten/yrittäjien kanssa ja osallistut eri organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Otat vastuun omasta oppimisestasi, jonka tukena toimivat tiimit ja koulutetut tiimivalmentajat. Kaikkea opittua testataan opintojen päätteeksi kansainvälisellä huippuleirillä.

   


 • Draft Program

  www.draftprogram.com

  Draft-ohjelmasta voit saada tukea oman innovatiivisen liikeideasi testaamiseen ja kaupallistamiseen. Haku kolme kertaa vuodessa.

   

   

   

   


 • Yrityshautomo – Joensuun Tiedepuisto Oy

  www.tiedepuisto.fi/liiketoiminnan_kehittamispalvelut/yrityshautomopalvelut

  Yrityshautomo  tarjoaa palveluita kolmessa vaiheessa:

  Liikeidean arviointi

  Ensimmäisessä vaiheessa pohditaan liikeidean kypsyyttä ja liikeideaa yleensä. Nähdäänkö idealle liiketoiminnan mahdollisuutta?

  Esihautomo

  Esihautomovaiheessa suunnitellaan ja kartoitetaan tulevan liiketoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia. Liikeidealle laaditaan liiketoimintasuunnitelma, joka pohjautuu liiketoimintamallin kuvaamiseen. Suunnitelmaan sisältyy liiketoiminnan kuvaus sekä liiketoiminnan tulevaisuutta kuvaavat laskelmat. Jos simuloinnin tuloksena on kannattavan liiketoiminnan mahdollisuus, perustetaan yritys ja siirrytään hautomovaiheeseen.

  Esihautomoprosessi on veloitukseton ja siihen sisältyy erinomaiset toimitilat netWork Oasiksesta. Esihautomovaihe kestää yleensä noin kuusi kuukautta.

  Hautomo

  Hautomovaiheessa yrityksen toimintaa sparrataan: autetaan mm. markkinoinnissa, myynnissä, yritystaloudessa ja rahoituksessa, hallinnossa ja muissa alkuvaiheen käytännön asioissa. Monipuolisissa koulutuksissa yrittäjille luodaan valmiuksia menestyvälle liiketoiminnalle. Hautomossa luodaan vahva perusta kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa! Hautomovaihe kestää 1- 3 vuotta.

  Kaikissa vaiheissa apunasi on Yrityshautomon valmentajien lisäksi koko Joensuun Tiedepuiston asiantuntijatiimin osaaminen. Otamme avuksi asiantuntijoita myös Tiedepuiston ulkopuolelta tarpeen mukaan, esimerkiksi erityyppisiin selvityksiin, innovaatioiden suojausprosesseihin ja liikejuridiikan kysymyksiin sekä liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.


 • Alkavan yrittäjän neuvonta – Josek Oy

  www.josek.fi

  Josekin asiantuntijat ovat käytettävissä, kun liikeideaa testataan ja valmiuksia yrittäjyyteen punnitaan. Myös talouslaskelmat ja liiketoimintasuunnitelma ovat välttämättömiä. Näihin ja muihinkin yrityksen perustamistoimiin Josek tarjoaa asiantuntevaa apua. Josek tarjoaa myös sijoituspaikka- ja toimitilaneuvontaa, sidosryhmäkontaktien neuvontaa ja hakua sekä sijoittumista yrityshautomoon.


 • Joensuu Entrepreneurship Society

  Joensuu Entrepreneurship Society