Categories
Koulutus

Tarvit­setko tukea kiinteis­töjen energia­rat­kai­suihin? Kysy meiltä asiantuntija-apua

Tarvit­setko tukea kiinteis­töjen energia­rat­kai­suihin? Kysy meiltä asiantuntija-apua

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa asian­tuntija-apua monen­laisiin kehit­tä­mi­son­gelmiin. Kiinteis­töjen energia­rat­kai­suihin tai energia­te­hok­kuuden paran­ta­miseen liittyvää tukea on saata­villa mm. SECURE-hankkeen kautta. Toiminta-alueemme on Pohjois-Karjala, Lappi, Kainuu, Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa.

SECURE-hanke turvaa seitsemän alueen energian­saantia energia­te­hok­kuutta paran­ta­malla ja uusiu­tuvan energian käyttöä lisää­mällä. Hankea­lueet ovat harvaa­na­suttuja seutuja Suomessa, Ruotsissa, Irlan­nissa, Kanadassa ja Fär-saarilla. Hanketta rahoittaa Pohjoinen Periferia ja Arktis 2014–2020 -ohjelma.

Lue lisää: https://bestepi.wordpress.com/secure-suomessa/

Ota yhteyttä:
Kaija Saramäki, puh. 050 441 2853, kaija.saramaki@karelia.fi
Helena Puhakka-Tarvainen, puh. 050 430 2418, helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi