Categories
Koulutus

Päivitä tietosi sosiaali- ja tervey­salan koulutuksissa!

Päivitä tietosi sosiaali- ja tervey­salan koulutuksissa!

Opi NLP-perusteet ja tekniikat 2.2.2018 – 1.12.2018

NLP Practi­tioner -koulutus nyt Karelian tarjonnassa!

NLP:tä voit hyödyntää kaikessa missä vuoro­vai­ku­tuksen laadulla on merki­tystä, missä on hyötyä siitä, että omaa kokemusta, osaamista ja ajattelua voi ohjata – ja siellä, missä halutaan parantaa motivaa­tiota, saavuttaa tavoit­teita ja ottaa voima­varoja käyttöön. Missä ja miten sinä käyttäisit NLP:tä?

Lue lisää ja ilmoit­taudu koulu­tukseen 10.1. mennessä.

Reumaa sairas­tavan hoito- ja toimin­ta­kyvyn ylläpi­tä­minen 15.2. – 25.5.2018

Kohtaatko työssäsi reumaa sairas­tavia? Osaatko tunnistaa oireet ja auttaa sekä ohjata oikein? Karelia tarjoaa koulu­tuksen Reumaa sairas­tavan hoito- ja toimin­ta­kyvyn ylläpi­tä­minen tervey­salan ammat­ti­lai­sille, jotka haluavat saada lisätietoa tai päivittää tiedot reumaa sairas­tavan hoidosta.

Lue lisää ja ilmoit­taudu koulu­tukseen 25.1.2018 mennessä.

Kines­te­tiikan perusteet 26.4. – 31.8.2018

Perus­kurs­silla opit käytän­nön­lä­heiset tiedot ihmisen liikku­mi­sesta ja toimin­noista. Siten voit avustaa toista ihmistä yksilöl­li­sesti, kevyesti ja omaa sekä avustet­tavan terveyttä tukien. Koulu­tuk­sessa pereh­dytään myös kehon hahmot­ta­mista ja liikku­mista tukevaan asento­hoitoon sekä hoitajien kehon huoltoon ja kehon ergono­miseen käyttöön hoitotyössä.

Lue lisää ja ilmoit­taudu koulu­tukseen 5.4.2018 mennessä.