Categories
Koulutus

Tunnista ja tuotteista osaamisesi – opiskele kesällä verkossa

Tunnista ja tuotteista osaamisesi – opiskele kesällä verkossa

Missä olet ollut? Kuka olet ja mihin kaikkeen pystyt? Missä olet nyt, mitä osaat, tiedät ja taidat? Mitä tavoit­teita asetat tulevai­suuteen ja miksi? Kesän opinto­jak­solla pohdit eri menetelmin edellä mainittuja asioita ja puet nämä sanoiksi, kuviksi tai tarinoiksi. Lisäksi laadit toimin­ta­suun­ni­telman ja otat ensim­mäisen askeleen kohti unelmiasi.

Tunnista ja tuotteista osaamisesi on 3 opinto­pisteen verkko-opinto­jakso, jonka voit suorittaa 28.5.–31.7.2018. Opinto­jakso sopii kaikille omien kykyjen ja oman osaamisen selvit­tä­mi­sestä kiinnos­tu­neille. Opinnot on suunni­teltu Karelia-amk:ssa Kompe­tens­si­pe­rus­tainen yrittäjyys -hankkeessa.

Lue lisää ja ilmoit­taudu 30.4. mennessä: http://kyky.karelia.fi/koulutus/