Categories
Koulutusuutiset

Työky­ky­koor­di­naattori syksyllä 2021

Haluatko lisätä osaamistasi työky­vystä, työllis­ty­mi­sestä, kuntou­tuk­sesta ja monia­lai­sesta yhteis­työstä?
Tule mukaan verkko-opintoina järjes­tet­tävään työky­ky­koor­di­naat­torin koulutukseen!

Lue lisää >>