Menta­li­saatio – osaamista kiusaa­misen ehkäisyyn, kevät 2023

Vahvista osaamistasi kiusaa­misen ehkäi­syssä ja vähen­tä­mi­sessä. Koulu­tuk­sessa saat työvä­li­neitä yksilön ja yhteisön menta­li­saa­tio­kyvyn lisää­miseen ja opit edistämään mielen hyvinvointia.

Katso koulu­tusa­jan­kohdat ja ilmoit­taudu mukaan koulutukseen.