Äänimittaukset

 

Äänimittaukset

Ympäristöstä kantautuva häiritsevä melu vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen. Yritysten tuotantoympäristössä melua aiheuttavat erilaiset koneet ja laitteet. Sekä asumisviihtyvyyttä että työolosuhteita koskevat direktiivit ja standardoidut vaatimukset. Kartoitamme asiakkaamme ääniympäristön tilanteen ja tuotamme äänimittausten avulla tietoa rakennuksen tai työympäristön laadun parantamiseksi.

Kenelle

Taloyhtiöille ja uudistalojen rakentajille ja remontoijille. Mittaustulokset auttavat eristysratkaisujen määrittämisessä. Yhteistyötä rakennuskohteen laadun parantamisessa voidaan tehdä jo rakentamisen eri vaiheissa, mikä takaa parhaat edellytykset rakentamismääräysten vaatimusten täyttämiseksi.

Sisältö

Äänimittauspalvelu koostuu:

  • tilannekartoituksesta
  • mittauksen suorittamisesta
  • mittaustulosten raportoinnista

Mittausasiantuntijamme antaa ohjausta ja tukea ääniympäristön tilanteen kartoittamisessa. Äänen mittaamisen lähtökohta on mittaustulosten käyttötarkoitus. Suoritamme mittaamisen standardin mukaisilla menetelmillä ja laitteilla.

Äänimittauksen myötä saadaan lähtökohta, josta voidaan määritellä melun torjunnan toimenpiteet. Asumisviihtyvyyttä voidaan parantaa hyvällä akustiikalla ja parantamalla rakenteiden ääneneristävyyttä.

Toteutus

Suoritamme äänimittaukset asiakkaan tiloissa ja ympäristössä.
Äänen eristävyysmittauksissa tuotetaan melua hallitusti ja mitataan äänen kulkemista mm. rakenteiden läpi. Ääneneristävyyttä mitataan seuraavien standardien mukaisesti:

  • Huoneistojen välinen ilmaäänenmittaus
  • Huoneistojen välinen askeläänen eristävyys

Äänimittauksilla selvitetään häiritsevän laitemelun määrä ja laatu. Melualtistuksen mittaustulosta verrataan menetelmästandardin määräyksiin.

Hinta

Hinta koostuu perusmaksusta, joka on 80 €/kappale, mittaustunneista 120 €/h ja raportointitunneista 85 €/h.
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV

Yhteystiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu, Rakennuslaboratorio
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
puhelin: 013 260 6260
sähköposti: Rakennuslaboratorio@karelia.fi

Palveluksessasi laboratorioinsinööri Aleksanteri Juvonen