Kir­kas­ta ura­pol­kusi Älyk­kääs­ti työ­ural­le ‑val­men­nuk­ses­sa

 

Kir­kas­ta ura­pol­kusi Älyk­kääs­ti työ­ural­le ‑val­men­nuk­ses­sa

Haluat­ko ede­tä koh­ti unel­mia­si? Olet­ko 17 – 29 vuo­tias nuo­ri vail­la amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta tai haluat­ko vaih­taa alaa?
Haluat­ko kir­kas­taa ura­va­lin­taa­si tai poh­tia työllistymistäsi?

Älyk­kääs­ti työ­ural­le ‑val­men­nuk­ses­sa saat rea­lis­ti­set ja kon­kreet­ti­set askel­mer­kit oman ura­pol­kusi raken­ta­mi­seen.
Val­men­nus ajoit­tuu kol­men kuu­kau­den ajal­le ja se alkaa kol­men vii­kon ryh­mä­muo­toi­sel­la lähi­jak­sol­la.
Val­men­nuk­ses­sa yhdis­ty­vät oppi­mi­nen tii­mi­nä, ryh­män ver­tais­tu­ki ja val­men­ta­jien anta­ma hen­ki­lö­koh­tai­nen tuki.

Val­men­nuk­seen on jat­ku­va ilmoit­tau­tu­mi­nen. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu te-pal­ve­lu­jen kaut­ta. Ensim­mäi­nen ryh­mä start­taa 20.4.2020.
Val­men­nus toteu­te­taan poik­keus­o­lo­jen aika­na jous­ta­vas­ti verkossa.

Tutus­tu esitteeseen

Lue lisää valmennuksesta