rakennusinsinööri rakennustyömaalla

Insinööri (AMK), rakennustekniikka

Opiskele insinööriksi, joka ymmärtää kestävän ja ekologisen rakentamisen arvon. Rakennustekniikan opinnoissa perehdyt syvällisesti talonrakennustekniikan eri osa-alueisiin.


Rakennusinsinöörinä olet laadukkaiden rakennusten toteuttaja

Rakennustekniikan opinnoissa perehdyt talonrakennustekniikan eri osa-alueisiin ja opit toimimaan rakennusalan eri insinööritehtävissä. Rakennusala sisältää perinteisen rakentamisen ohella paljon uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi puu- ja vähähiilisessä rakentamisessa ja rakentamisen digitalisaatiossa. Ympäristötietoisuuden lisääntyessä etenkin puurakentamisen on ennustettu kasvavan voimakkaasti. Karelia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutus on edelläkävijä puu- ja vähähiilisen rakentamisen osaamisessa.

Päivätoteutuksessa suuntaudut joko rakennesuunnitteluun tai rakennustuotantoon. Opintojen aikana perehdyt myös puu- ja vähähiiliseen rakentamiseen sekä rakentamisen digitalisaation mahdollisuuksiin. Lisäksi voit valita opintoja rakennusten kuntotutkimuksesta ja korjausrakentamisesta ja vaativista puurakenteista. Valmistuttuasi sinulla on monipuolista osaamista omien valintojesi mukaisista insinööritehtävistä, mitä voit hyödyntää laajasti monissa eri rakennusalan tehtävissä.

Rakennustekniikan monimuotototeutuksessa painopisteenä ovat puu- ja vähähiilinen rakentaminen, rakentamisen digitalisaatio ja vaativat puurakenteet. Koulutus valmistaa sinut paitsi suunnittelemaan ja toteuttamaan myös ylläpitämään rakennuksia. Koulutus on suunnattu erityisesti niille, jotka haluavat saada vankan osaamisen talonrakennustekniikan eri osa-alueille ja olla ympäristötietoisen rakentamisen edelläkävijöitä unohtamatta kuitenkaan insinöörin perusosaamista suunnittelussa, rakennustuotannossa ja korjausrakentamisessa.

Voit halutessasi sisällyttää opintoihin myös muiden korkeakoulujen tarjoamia opintoja. Karelian kattava yhteistyöverkosto eurooppalaisten rakennusalan yritysten ja korkeakoulujen kanssa mahdollistaa halutessasi opiskelun ja työharjoittelun myös ulkomailla.

Rakennusinsinöörin työtehtäviä

Rakennustekniikkaan perehtyneenä insinöörinä sijoitut suunnittelutoimistojen, rakennusyritysten sekä rakennustuoteteollisuuden suunnittelu-, työnjohto-, myynti- tai tuotekehitystehtäviin. Tulevia tehtävänimikkeitäsi ovat esimerkiksi

  • suunnittelija
  • suunnitteluinsinööri
  • rakennusinsinööri
  • työpäällikkö
  • työmaainsinööri.

Tino Pekkarinen: Rakennustekniikka on tulevaisuuden ala

”Rakennusalaa voi edelleen pitää tulevaisuuden alana. Vaikka rakennusala on viime aikoina ollut uutisissa alan matalasuhdanteen takia, se tarjoaa uusia mahdollisuuksia muun muassa korjausrakentamisessa tai rakennusterveyden parissa.”


Sinustako rakennustekniikan insinööri?

Tutustu rakennustekniikan opiskeluun, tuleviin ammatteihin ja ammatissa työskentelyyn maistiaiskurssilla. Opiskelet verkossa oman aikataulusi mukaan ja saat suoritetusta opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun suoritusmerkinnän ja opintopisteitä. Opinnot ovat maksuttomia.


Katso videot


Sinua voisi kiinnostaa myös