Asia­kas- ja pal­ve­luoh­jauk­sen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Asia­kas- ja pal­ve­luoh­jauk­sen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Avun ja tuen tar­peet ovat aikai­sem­paa moni­muo­toi­sem­pia. Asia­kas- ja pal­ve­luoh­jauk­sen työ­muo­to­ja, ‑käy­tän­tö­jä ja ‑mene­tel­miä sekä amma­til­lis­ta osaa­mis­ta ja asian­tun­ti­juut­ta tulee kehit­tää, jot­ta asiak­kai­den pal­ve­lun­tar­peet tun­nis­te­taan ja nii­hin voi­daan vas­ta­ta.

Lue lisää.