Categories

Innovaa­tio­seteli

Hyödynnä innovaa­tio­seteli

Joensuu­lainen ViiMet Oy uudisti tuotan­to­ti­lansa Lean-periaat­teiden mukai­seksi ja rahoitti Karelian asian­tun­ti­joiden tekemän suunnit­te­lutyön innovaa­tio­se­te­lillä.
Lue lisää Pohjois-Karjalan Yrittäjien Neuvokas-lehdestä (sivu 29)

Mikä innovaa­tio­seteli on?

  • Business Finlandin myöntämä matalan kynnyksen rahoitus mikro- ja pk-yrityksille
  • arvo 6200 € (5000 € + alv)
  • Innovaa­tio­se­te­lissä on 1000 € + alv omara­hoi­tusosuus (riippu­matta projektin koosta)
  • voimassa 6 kk myöntämispäivämäärästä
  • yksin­ker­tainen hakemus, päätös nopeasti

Mitä innovaa­tio­se­te­lillä saa?

Innovaa­tio­se­te­lillä voit hankkia asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita, jotka räätä­löidään tarpeesi mukaan. Setelillä voit hyödyntää myös labora­to­rioi­tamme ja tutki­musym­pä­ris­tö­jämme yrityksesi kehit­tä­mi­sessä. Avullamme voit kehittää kette­rästi tuotteita, palve­luita ja prosesseja sekä liike­toi­minnan kasvua ja kansainvälistymistä.

Kuinka innovaa­tio­seteli toimii?

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi                            
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut(at)karelia.fi

Innovaatioseteli