Data Analytics with Python

Ajankohta: 5.10.–1.12.2023

Opinto­jakson laajuus: 5 op

Koulu­tuksen sisältö

– Python libraries for data science
– Necessary proba­bility and statistics

Tavoitteet

You learn how to effec­tively analyse and visualize data with Python.

Online lectures and exercises:
05.10.2023 08.15 – 09.45
09.10.2023 10.45 – 12.15
11.10.2023 10.45 – 12.15
23.10.2023 13.15 – 14.45
25.10.2023 09.00 – 10.30
30.10.2023 14.15 – 15.45
01.11.2023 14.00 – 15.30
07.11.2023 10.15 – 11.45
08.11.2023 11.45 – 13.15
13.11.2023 10.15 – 11.45

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].