Digiohjaus ja -tuki sote- ja työllisyysalan asiakastyössä

Ajankohta 12.8.2024–31.7.2025

Opintojakson laajuus 3 op

Koulutuksen sisältö

  • Keskeisimmät digitalisaatiota ohjaavat linjaukset ja niiden merkitys sosiaali-, terveys- ja työllisyysalalla
  • Digituki
  • Digitaaliset taidot
  • Keskeisimmät sähköiset asiointipalvelut sosiaali-, terveys- ja työllisyysalalla

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

  • tiedät keskeisimmät digitalisaatiota ohjaavat linjaukset ja tunnistat niiden merkityksen sosiaali,- terveys- ja työllisyysalan työssä,
  • osaat selittää keskeiset digikäsitteet ja tiedät, mitä digituki on sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä,
  • osaat arvioida asiakkaan digitaitoja ja tunnistat digitaitojen kehittymiseen liittyviä tekijöitä,
  • osaat nimetä keskeisimmät käytettävät sähköiset palvelut ja toimintaympäristöt ja osaat ohjata ja tukea asiakkaita käyttämään keskeisiä sähköisiä palveluja,
  • osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen ohjaustilanteen.

Lisätietoja

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].