Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti

Ajankohta: 30.10.–8.12.2023

Opinto­jakson laajuus: 1 op

Koulu­tuksen sisältö

Testi sopii kaikille, jotka haluavat testata omaa työelämän saksan kielen luetun ja kuullun ymmär­tä­misen tasoaan ja saada siitä viral­lisen todis­tuksen. Lisätietoa Goethe Test Pro: https://www.goethe.de/ins/fi/fi/spr/prf/bulats.html

Tavoitteet

Työelämän saksan kielen luetun ja kuullun ymmär­tä­misen tason testaus

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].