Kotitalouden energiansäästötoimet

Ajankohta 5.8.2024–31.7.2025

Opintojakson laajuus 1 op

Koulutuksen sisältö

 • Kodinkoneiden energiankulutus
 • Sähkökiukaan energiankulutus ja kustannukset
 • Valaistuksen energiankulutus ja kustannukset
 • Suihkuveden lämmitysenergia ja kustannukset
 • Pörssisähkön hinnan vaihteluiden hyödyntäminen sähkön käytössä
 • Huonelämpötilan laskun vaikutuksen lämmitysenergiaan ja -kustannuksiin
 • Polttopuun käytön kannattavuus
 • Energiankäytön hiilidioksidipäästöt

Opintojakson sisältö ja tehtävät rakentuvat omakotitalon ym. pientalon energiansäästöön vaikuttaviin tekijöihin.
Käsiteltävät energiansäästötoimenpiteet ovat monen kotitalouden saavutettavissa jo lyhyellä aikavälillä.

Tavoitteet

Opiskelija

 • tuntee sähkölämmitteisen kotitalouden energian käytön kulutuskohteittain,
 • osaa laskea erilaisten energiansäästötoimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen, erityisesti sähkölämmitteisen kiinteistön osalta,
 • pystyy soveltamaan opintojaksolla käsiteltäviä lämmön- ja sähkönsäästöratkaisuja, ja niiden kautta saavutettuja konkreettisia kustannussäästöjä omassa taloudessaan.

Lisätietoja

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].