Median ja työelämän saksa

Ajankohta 16.9.–16.12.2024

Opintojakson laajuus 5 op

Koulutuksen sisältö

  • CV, video-CV, työpaikkahakemus
  • suullinen yritysesittely
  • 5 artikkelia + tehtäviä

Opintojakson aikana tutustut itsenäisesti saksankieliseen lehdistöön ja oman alasi lehtiin.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää saksan kielen työelämään liittyvää osaamista sekä tutustua erilaisten työkalujen käyttöön kielen oppimisen tukena.

Suoritettuasi opintojakson

  • osaat laatia CV:n (Lebenslauf) ja video-CV:n (Vorstellungsvideo) sekä kirjoittaa työpaikkahakemuksen (Bewerbung),
  • perehdyt oman ammattialasi sanastoon saadaksesi valmiuksia työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin,
  • tutustut myös saksankieliseen työ- ja viestintäkulttuuriin ja osaat pitää lyhyen yritysesittelyn.
  • kartutat ja syvennät oman alasi sanavarastoa lukemalla valitsemiasi artikkeleita ja laatimalla niiden pohjalta sanastoja, kirjoittamalla tiivistelmän artikkelista sekä kirjoittamalla lyhyen esseen artikkelin pohjalta,
  • valmistaudut esittelemään yhden artikkelin verkkotunnilla keskustelun pohjaksi.

Lisätietoja

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].