Metsien monikäytön perusteet

Ajankohta 5.8.2024–31.7.2025

Opintojakson laajuus 2 op

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla opetellaan metsien monikäyttöön ja monikäytön talouteen liittyviä perusasioita.
Opinnot soveltuvat kaikille metsien monikäytöstä kiinnostuneille.

 • Metsien monikäyttö käsitteenä
 • Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen
 • Sieniin, marjoihin, riistaan ja muihin metsän tuotteisiin liittyviä monikäyttö- ja talousnäkökulmia
 • Kansallispuistot osana Suomen metsiä
 • Metsien virkistyskäyttö
 • Taajamametsien erityispiirteet
 • Metsien monikäyttöä ja monimuotoisuutta tukevia kansallisia ohjelmia ja hankkeita

Tavoitteet

 • Tuntee metsien monikäytön käsitteenä.
 • Ymmärtää metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisen.
 • Tietää metsien tuotteet, kuten marjat, sienet sekä riistan ja niihin liittyvät virkistyskäyttö- ja talousnäkökulmat.
 • Ymmärtää kansallispuistojen merkityksen yhteiskunnalle ja tuntee niihin liittyvät talousnäkökulmat.
 • Tuntee taajamametsänhoidon erityispiirteet.
 • Tuntee metsien monikäyttöä ohjaavia metsäpoliittisia keinoja.

Lisätietoja

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].