Raken­teel­linen työ ja vaikut­ta­minen (nonstop)

Ajankohta: 10.08. – 07.12.2023

Opinto­jakson laajuus: 3 op

Koulu­tuksen sisältö

  • raken­teel­linen työ
  • raken­teel­lisen työn juuret, nykytila ja tulevaisuus
  • lähes­ty­mis­tapoja ja työmenetelmiä
  • tiedolla vaikut­ta­minen

Tavoitteet

Opinto­jakson jälkeen opiskelija:

  • ymmärtää, mitä raken­teel­linen työ on
  • ymmärtää ja osaa soveltaa raken­teel­lisen työn erilaisia lähes­ty­mis­tapoja ja vaikut­ta­misen menetelmiä työskentelyssään
  • osaa tehdä ja toteuttaa vaikut­ta­mis­työtä käytännössä
  • osallistaa vaikut­ta­mis­työhön erilaisia toimijoita
  • osaa dokumen­toida vaikut­ta­mistyön prosessia ja tuloksia

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].