Tapah­tuman aluesuun­nittelu mallinnusohjelmalla

Ajankohta: 24.8.–24.9.2023

Opinto­jakson laajuus: 1 op

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jak­solla perehdyt mallin­nus­oh­jelman käyttöön tapah­tuman aluesuun­nit­te­lussa. Opit käyttämään selai­messa toimivan, yksityis­käy­tössä maksut­toman SketchUp for Web 3d-ohjelman perus­toi­mintoja ja tekemään sillä yksin­ker­taista aluesuun­nit­telua. Sovellat osaamistasi joko olemassa olevan tai kuvit­teel­lisen tapahtuma-alueen piirtä­mi­sessä sekä 3d-mallintamisessa.

Ohjelman avulla voit kokeilla ja muokata helposti eri elementtien sijaintia tapahtuma-alueella, aina oikeilla mitoilla. Voit piirtää ohjel­malla esim. pelas­tus­suun­ni­telman liitteeksi vaadit­tavan pohja­kartan tai muun opaskartan tai visua­li­soida sitä 3d-mallin muodossa yhteistyökumppaneille.

Tavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää mallin­nuksen hyödyt tapah­tuman raken­ta­mi­sessa, visua­li­soin­nissa ja viestinnässä
  • hallitsee SketchUp for Web 3d-ohjelman perus­toi­mintoja tapah­tuman aluesuun­nit­telun näkökulmasta
  • osaa tehdä ohjel­malla yksin­ker­taista aluesuun­nit­telua, mm. piirtää aluekartan 2d-kuvana tai halutessaan 3d-mallina
  • saa riittävät valmiudet jatkaa ja laajentaa ohjelman käyttöä tapahtuma-alueiden mallin­ta­mi­sessa tulevaisuudessa

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].