Työkykykoordinaattori

Ajankohta 16.10.2024–31.3.2025

Opintojakson laajuus 10 op

Koulutuksen sisältö

  • Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
  • Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta,
  • tuntee työllistymisen ja työkyvyn tuen toimijoiden roolit, verkoston ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön,
  • osaa toimia osana monialaista verkostoa ja järjestelmää työroolistaan käsin,
  • Tuntee kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja työllistymisen edistämiseksiyYmmärtää työhön liittyvän murroksen sekä sen vaikutukset suomalaiseen työelämään,
  • tuntee työikäisten työllistymisen ja työkyvyn haasteita.

Lisätietoja

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].