Valmentava fysiikka (nonstop)

Ajankohta: 1.10.2023–31.7.2024

Opinto­jakson laajuus: 1 op

Koulu­tuksen sisältö

– Suure­las­kenta ja yksiköt
– Kinema­tiikka
– Voimaoppi

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].