Karelia-ammattikorkeakoulun blogit

 

Tulevaisuutta rakentamassa
Tulevaisuutta rakentamassa on Karelian promotiimin opiskelijoiden yhteinen blogi. Aiheina ovat esimerkiksi projektit, opiskelija-aktiivin elämä, kansainvälisyys, harjoittelu, erilaiset oppimismenetelmät, opiskelijan arki ja opiskelijaliikunta. Tervetuloa seuraamaan opiskelijaelämää Kareliassa!

Studying International Business at Karelia UAS
Welcome to Karelia University of Applied Sciences! We are Promotion Group who will guide you on the journey of an Karelia international student. Do you want to know how the daily life of an international student is? What kinds of activities we have? Opportunities? Multicultural environment? Karelia staff? Snow and coldness in Joensuu, Finland? Let’s follow our posts and discover!

Uusiutuva energia Kareliassa
Tiesitkö, että maailma voisi käyttää pelkästään uusiutuvaa energiaa jo parin-, kolmenkymmenen vuoden päästä? Tiedätkö, miten Karelia-ammattikorkeakoulu toimii tämän tavoitteen eteen? Lukemalla tätä uutta blogia pysyt kärryillä siitä.

Laatua yhteistyöllä – pieniä parannuksia joka päivä
Laatua yhteistyöllä – pieniä parannuksia joka päivä on Karelia-amk:n laatutyöstä kertova blogi, jossa julkaistaan Karelia-amk:n laatutoimintaa ja toimintaympäristöä käsitteleviä ajankohtaisia kirjoituksia. Blogin teemat ja kirjoitusten näkökulmat perustuvat Karelian henkilöstön omiin näkemyksiin korkeakoulun laatutyöstä, laatutyöhön liittyvistä menettelytavoista ja laatu osana korkeakouluyhteisön rakentamista.

DigIT!
Digitalisaatiolla edistetään alueen elinkeinorakenteen uudistumista, toiminnan tehostamista ja harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta. Kareliassa vahvistetaan työelämässä tarvittavien digitaitojen oppimista ja ammattikorkeakoulun palvelujen saavutettavuutta. Kareliassa digitalisaatiota kehitetään tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa.

Ikäosaamisen YAMK tekee tulevaisuutta
Blogissa käsitellään Karelia-amk:ssa syksyllä 2015 alkavan Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen tavoitteita ja sisältöjä. Koulutus on uusi avaus ikäosaamisen vahvistamiseksi. Blogia kirjoittavat Karelian yliopettajat Tuula Kukkonen ja Liisa Suhonen.

Kiikarissa Kiina
Kiikarissa Kiina on Further East from the East (FEFE) -hankkeen blogi, jossa käsitellään kansainvälistymistä, Suomen ja Kiinan välistä yhteistyötä ja tulevaisuuden näkymiä. Kirjoittajina toimivat hankkeen työntekijät. Tervetuloa mukaan kiikaroimaan Kiinaan! Lisätietoa hankkeesta: http://fefe.karelia.fi.

Kohtaamisia osaamispoluilla
Sosionomi-opettajat kuvaavat kokemuksiaan osaamisyhteisötyöskentelystä ja sen kehittämisestä. Käsittelemme ja pohdimme mm. seuraavia kysymyksiä ja teemoja: Mitä osaamisyhteisöt ovat? Millaisia oppimiskäsityksiä osaamisyhteisötyöskentelyn taustalta on löydettävissä? Miten voimme ohjata osaamisyhteisöjä ja hyödyntää niitä opetuksessa? Millaisia arviointinäkökulmia osaamisyhteisötyöskentelyyn liittyy? Miten opiskelijat kokevat työskentelyn?

Kumppanuustoiminta – yritysyhteistyön suola ja pippuri
Kumppanuustoiminnan blogi esittelee sekä kuvaa Karelia-ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden yhteistyötä. Blogissa on esillä vahvasti tekemisen meininki. Ei niin pientä tai suurta yhteistyötä, etteikö siitä voisi kumppanuusblogiin kirjoittaa. Kirjoittajana toimii palveluliiketoiminnan päällikkö Harri Mikkosen lisäksi Karelian henkilökuntaa, opiskelijoita ja ennen kaikkea yhteistyökumppaneita.

Kohti Masteria
Blogi kertoo YAMK-opiskelun sisällöistä integroituna ajankohtaisiin asioihin ja kysymyksiin, jotka liittyvät erityisesti johtamisen ja liiketoimintaosaamisen tematiikkaan. Yhteistä kirjoituksille on, että sekä tulevilla ja nykyisillä opiskelijoilla ja opettajalla on sama päämäärä: olemme menossa kohti Master-tason tutkintoa, YAMK-tutkintoa. Blogia kirjoittaa yliopettaja Kim Wrange.

Parasta Maalla
Parasta Maalla on Rural Finland –koordinaatiohankkeen blogi, jossa käsitellään maaseutumatkailuun ja sen kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kirjoittajina toimivat niin hankkeen työntekijät kuin alan toimijat eri puolilta Suomea. Tervetuloa seuraamaan, mikä on tai voisi olla parasta maalla!

SOTE-johtamisen YAMK vastaa ajan haasteisiin
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opiskelijat ja opettajat kertovat koulutuksesta ja opiskelusta. Blogissa opiskelijat jakavat kokemuksiaan omasta opiskelustaan, kuvaavat erilaisia tapoja suorittaa opintoja ja kertovat muista mielenkiintoisista opiskeluun liittyvistä asioista. Kansainväliset opiskeluasiat ja vierailut valmisteluineen ovat tärkeässä osassa.

Voimalaelämää
Voimalaelämää -blogi käsittelee Voimalan toimintoja ja tarjontaa, opiskelijoiden oppimista harjoittelujaksojen aikana, Voimalan yhteisön ja moniammatillisuuden toimimista sekä kokemuksia Voimalasta ja moniammatillisesta yhteistyöstä niin opiskelijoiden, Voimalan kanssa yhteistyössä toimivien Karelian henkilöstön kuin yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden näkökulmasta

From the Sunshine State by JK
Here you will find stories about my life and my internships in the Honorary Consulate of Finland, and the FACC in Lake Worth, Florida, USA. I, the writer, am a 24 year old International Business student in Karelia UAS. Welcome to join me in my 6 month adventure overseas! Janette Kaasinen

Viittä vaille valmiina työelämään
Terveydenhoitajaopiskelijoiden viimeisen lukukauden opintoihin kuuluu vahvasti yhteiskunnallinen näkökulma hoito- ja terveydenhoitotyöhön. Opiskelijat ottavat kantaa muun muassa eriarvoistumisen näyttäytymiseen yhteiskunnassa, terveyttä ja työhyvinvointia koskevaan keskusteluun, palveluiden kehittämiseen sekä ehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen palvelujärjestelmässä. Karelian blogi kokoaa valmistuvien terveydenhoitajien kirjoitukset.

 

 

Haluatko Karelian bloggaajaksi? Ota yhteyttä viestinta@karelia.fi.

Karelia-blogien toimituskunta: Tiedottaja Eija Piiparinen, julkaisukoordinaattori Kaisa Varis