Avainsana-arkisto: monimuoto

Digitaalisuutta väistämättä

Hylkää oitis totutut ajattelu- ja toimintamallit, kun kuulet puhuttavan digitalisaatiosta. Olet osa digitalisoituvaa yhteiskuntaa väistämättä. Digitaalisuuden hyödyt opetuksessa ja oppimisen ohjauksessa korostuu toiminnan ohjaamisella ja prosessien digitalisoinnilla. Digitaalisuus otetaan haltuun käyttämällä ja luomalla uutta tietoa sekä tarjoamalla tulevaisuuden avaintaitoja, kuten ongelmanratkaisua ja uuden tiedon tavoitteellista käyttöä sekä sen integrointia olemassa olevaan tietoon. Parhaiten opimme hyödyntämään kaikkia digitalisaation mahdollistamia palvelukehityksiä omaehtoisesti ja vuorovaikutuksessa toisiin. Tekemällä yhdessä, koska siten saadaan aikaan sellaista, mitä yksin tehden ei voida koskaan saavuttaa

Digitaalisuus haastaa opettajan oppimaan toistuvasti. Hän ei toimi enää yksin tiedon jakajana vaan ennen kaikkea oppimisprosessin ohjaajana ja opiskelijan osallistajana. Opettaja opettelee aktiivisesti digitalisoimaan opintojaksojen oppimisprosesseja ja hyötymään oppimisympäristöjen moninaisista mahdollisuuksista. Hänen ei edellytetä suunnittelevan opetusta täysin valmiiksi vaan hän joustaa suunnitelmissaan oppimistilainteiden vuorovaikutuksen mukaan. Motivaatio oppimiseen syntyy osallistujien yhteistoiminnassa ja opettajan ammattitaidosta suunnata oppimista opintojakson tavoitteita kohti. Oppija itse omistaa oppimisensa, joten opettaja antaa oppijan ajatella itse ja vastata osaamisensa kehittämisestä ohjaamalla ja kannustamalla oppijaa omatoimisuuteen muun muassa arvioinnilla. Oppijan omat kokemukset ja esimerkiksi oppimispäiväkirjaan tai blogiin perustuva kehittymisen todentaminen mahdollistaa oppijan luovuuden tukemisen, vertaisoppimisen ja oppimisen näkyväksi tekemisen.

Oppimisympäristöjen pedagogiset rakenteet ja lähestyminen digitaaliseen oppimiseen eri ympäristöissä uudistuu muun muassa sähköisen asioinnin, digioppisisältöjen sekä verkottuvan ja teknologistuvan yhteiskunnan myötä väistämättä. Kattava digitaalinen oppimisympäristökokonaisuus mahdollistaa uudenlaisen oppimiskumppanuuden ja oppimiskokemusten toteuttamisen prosessiin osallistujien välillä. Kehittämällä oppimisympäristöjen prosesseja ja teknisiä, pedagogisia sekä ohjauksen rakenteita saadaan aikaan opetuksen monipuolinen yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen digitaalinen kokonaisuus. Digitaalisuuden, pedagogiikan ja opettajien osaamisen kehittämistoimien riittävä resursointi ja positiivisen sekä proaktiivisen kehityksen kierre edellyttää esimiesten vahvaa tukea ja läsnäoloa. Ilman muuttuvaa ja kehittyvää digitaalista toimintaympäristöä sekä mahdollistavaa toimintakulttuuria ei kyetä toimimaan verkottuneessa maailmassa yhteistoiminnallisesti. Päätä suhtaudutko digitalisaatioon myönteisesti vai jättäydytkö sen ulkopuolelle digitaaliseksi orvoksi.

Huom. teksti on julkaistu Sanomalehti Karjalaisessa toukokuussa 2016. Kirjoittaja Maarit Ignatius, digistäjä, monimuotopedagogiikan suunnittelija.

Hyvä paha digioppimisympäristö

Pelkästään digitaalinen oppimisympäristö ei tee opetuksesta tai oppimisesta hyvää. Opettajalla on iso merkitys. Hän vastaa opintojaksolla käytettävistä työtavoista, käytännöistä ja menetelmistä. Toimiva, luotettava ja pedagogisesti monipuolinen oppimisympäristö varmistaa pedagogista laatua: käytettävyyttä ja esteettömyyttä sekä opintojaksojen tuotannollista laatua. Pedagogisesti laadukas oppimisympäristö tukee oppimista ja se soveltuu opiskelu-, opetus- ja muuhun opetusorganisaatiossa tarvittavaan työskentelykäyttöön.

Kareliassa on käytössä Moodle-oppimisympäristö ja sen kehittämistoimina (esim. Moodleroomsiin siirtymistä) on selvitetty vähintäänkin ne vaatimukset, joita edistyneeltä oppimisympräistöltä edellytetään minimissään. Tässä joitakin edellytyksiä:

 • ylläpidetty ja tuettu palvelu (esim. pilvipalvelu)
 • automaattinen ja automatisoitu varmuuskopiointi (useita kertoja vuorokaudessa)
 • käytössä tuotanto- sekä testiympäristö
 • ulkoasu on oltava graafisen suunnittelijan muokattavissa Karelian ilmeelle
 • adminkäyttäjille rajoittamaton 24/7/365 helpdesk-palvelu lyhyellä (esim. tunti) vasteajalla
 • päivittyvä ylläpitodokumentaatio käytettävissä
 • käyttäjämäärän ja levytilan skaalautuvuus
 • integroinnit muihin oppimisympäristöihin (esim. Office 365, ePortfolio, opiskelijahallintajärjestelmä)
 • opettajalla mahdollisuus lukea ja kommentoida oppimistehtävät yhdessä selaimen näkymässä
 • opettajalla mahdollisuus tehdä merkintöjä suoraan opiskelijan palauttamaan tehtävään (esim. kommentit, värit, vapaa piirros ja symbolit)
 • opettajalle mahdollisuuden lukea ja arvioida keskustelualueiden keskusteluja samassa selainnäkymässä
 • opettajan on voitava erotella arvioimattomat palautukset arvioiduista
 • opettajan on voitava valitun aktiviteetin sisällä arvioida kaikki palautukset tai opiskelijakohtaisesti
 • opettajalla on oltava mahdollisuus lähettää viestejä opiskelijoille, jotka ovat tai eivät ole suorittaneet tehtäviä (arviointikirja)
 • opettajalla on oltava mahdollisuus muuttaa koko sarakkeen arvosanoja kerralla (arviontikirja)
 • ympäristössä on oltava mahdollisuus muokata tai nopeuttaa oppimispolkuja opiskelijoiden edistymisen mukaan (henkilökohtainen oppimispolku)
 • ympäristön tulee mahdollistaa automaattisen kommunikoinnin (esim. hallinnoijat voivat luoda omia ponnahdusviestejä/sähköposteja)
 • ympäristön tulee pystyä indentifioimaan opiskelijat, joissa havaitaan riskikäyttäytymistä (esim. aktiivisuudessa tai tuloksissa)
 • opettajalla tulee olla mahdollisuus muokata esim. arviointirajoja eri opintojaksojen työtiloissa
 • ympäristön tulee tarjota erilaisia raportteja, esim. opiskelija-aktivisuudesta opintojaksolla (katselut, arvosanat, mitkä odottaa arviointia, tehtävien ja tenttien palautuksista, viimeisimmästä toiminnasta) sekä aktiivisuudesta eri opintojakso-osioissa (korrelaatioraportit) ja opiskelijaseurannan (ei aktiiviset, tarvitsevat apua) sekä raportteja vertailusta (esim. aktiivisuus, arvosana, edistyminen, opettajakohtaisuus)
 • ympäristön tulee tarjota mahdollisuuden myös luoda omia SQL-raportteja
 • oppimisympäristön käyttöliittymän tulee olla visuaalinen, responsiivinen (toiminnallisuus käytettävissä kaikilla laitteilla selaimen kautta)
 • ympäristön on tarjottava työpöytänäkymä, jossa yhdellä klikkauksella näkee käynnissä olevat opintojaksot, ilmoituksista, viesteistä ja deadlineista sekä palautteesta, lisäksi näkymässä tulee näkyä edistyminen opintojaksolla
 • hakutoiminnon on oltava reaaliaikainen ja tulokset on näytettävä ilman siirtymää opintojaksonäkymästä
 • ympäristön on näytettävä kaikkien opintojaksojen ilmoitukset yhdellä näkymällä sekä milloin palaute on saatavilla
 • käytettävyydeltään ympäristön tulee täyttää WAI/W3C kriteerit oppimisympäristölle
 • ympäristössä todentaminen (autentikointi) on oltava täysin tuettu (CAS, Shibboleth etc.)
 • ympäristön tulee mahdollistaa käyttäjien (esim. opettajat, opiskelijat) integroida oma henkilökohtainen materiaalivaranto omaan profiiliinsa (esim. Google Drive, One Drive for Business, Dropbox tmv.)
 • ympäristön tulee tukea avointa materiaalihallintajärjestelmä, jossa käyttäjät (esim. opettajat) voivat etsiä, luoda, ladata ja jakaa opintojaksosisältöä
 • ympäristön tulee tukea useita resurssityyppejä (mm. tiedostot, kansiot, verkkosisällöt, verkkolinkki, keskustelualue, testityökalu, kysymyspankki, tehtävä)
 • ympäristön tulee tarjota integroitu arviointikirja
 • ympäristön tulee tarjota sisällön metadatamerkinnöinnin.

Oppimista tapahtuu aidoissa tilanteissa ja niin digitaalisissa kuin fyysisissä ympäristöissä. Oppimisympäristöä kuvataan mm. näin ”paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista” (Manninen, J. & Pesonen, S. 1997. Uudet oppimisympäristöt. Aikuiskasvatus 4/97).

Kirjoittaja Maarit Ignatius, monimuotopedagogiikan suunnittelija