Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2015

Ikäosaaminen kiinnostaa kansainvälisesti

Ikäosaaminen on Pohjois-Karjalassa syntynyt käsite. Käsitteenä se onkin niin suomalainen, ettei vieraskielistä vastinetta tahdo löytyä. Karelia-ammattikorkeakoulussa käytetään englanninkielistä termiä: Competence in Ageing. Kun sitä termiä käyttää kansainvälisissä yhteyksissä, kuulee helposti kysymyksen, millaisia ne kompetenssit (osaamisalueet) oikeastaan ovat. Ikäosaamisesta puhuttaessa kyse ei kuitenkaan ole joistain tietyistä määritellyistä osaamisalueista, vaan laajemmasta ajattelusta, jota ei yksiselitteisillä osaamiskuvauksilla ole mahdollista määrittää.

Olen kertonut kansainvälisissä yhteyksissä ikäosaamisen YAMK -koulutuksestamme, ja yrittänyt siinä yhteydessä selittää, miten ymmärrämme ikäosaamisen ja miksi meille on tärkeätä kehittää sitä hyvin laaja-alaisena, koko yhteiskuntaelämää koskettavana ilmiönä. Asia on herättänyt suurta kiinnostusta mm. kansainvälisyysviikkomme vieraissa samoin kuin fysioterapiakoulutuksen eurooppalaisessa verkostossa (ENPHE). Keskieurooppalaiset kollegat seuraavat kiinnostuneina koulutusratkaisujamme ja ikääntymiseen liittyviä työelämän innovaatioita. Muissa Euroopan maissa ei ikääntyminen kosketa vielä ihan yhtä suurta osaa väestöstä kuin meillä, vaikka ikääntyminen onkin ennemmin tai myöhemmin kaikkien kehittyneiden maiden haaste, tai mahdollisuus, jos asiaa katsotaan positiivisemmin.

Pohjois-Karjalassa kehitetyistä ja testatuista hyvistä käytänteistä halutaan oppia myös rajojemme ulkopuolella. Täällä ollaankin eurooppalaisittain katsottuna varsin pitkällä erilaisten paikallisten ja alueellisten ratkaisujen kehittelyssä. Karelia-ammattikorkeakoulussa on tehty pitkäaikaista systemaattista ikäosaamisen opetus- sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Niinpä meille voisi avautua myös mielenkiintoisia kansainvälistymisnäkymiä, joita ikäosaamisen YAMK-koulutukseen valikoituvat opiskelijat yhdessä opettajiensa kanssa voivat osaltaan olla edistämässä.

Liisa Suhonen