Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2015

Ikäosaamisen innostava syksy

Vielä on kesää jäljellä – mutta samalla työskennellään jo tiiviisti syksyn koulutusasioissa!

Ikäosaamisen YAMK-koulutus on nyt alkamassa. Keväällä koulutuksesta innostuneet hakijat osallistuivat valintakokeisiin, ja kesän aikana opiskelupaikat on vahvistettu. Niinpä koulutuksen aloituspäivillä 3.-4. syyskuuta kohtaa monipuolinen ja osaava ryhmä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka lähtevät yhdessä syventymään ikäosaamisen kysymyksiin.

Iloksemme opiskelijaryhmään kuuluu fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan AMK-tutkinnon suorittaneita ammattilaisia. Kokemusta ja näkökulmia on siten koolla upea kirjo!

Ikäosaamisen YAMK-koulutusta on avattu myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta tuleville polku-opiskelijoille. Polkuopiskelu on suhteellisen uusi mahdollisuus opiskella YAMK-opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Polkuopiskelija voi 20 opintopistettä suoritettuaan hakea erillishaussa oikeutta tutkintoon johtavaan opiskeluun. Tänä vuonna aloittavat polkuopiskelijat on jo valittu.

Lisäksi ikäosaamisen YAMK-koulutuksen opintojaksoja Muuttuva ikäosaaminen (5 op) ja Tulevaisuuden kuntoutusosaaminen (5 op) tarjotaan parhaillaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta opiskeltavaksi. Lisätietoja tästä

Koulutuksen aloituspäivillä syyskuun alussa keskeistä on kohtaaminen – olemme ensimmäistä kertaa tällä joukolla koolla aloittamassa yhteistä oppimisen ja kehittymisen polkua. Aloituspäivillä kohdataan myös muiden Karelian YAMK-koulutusten opiskelijoita ja opettajia sekä muuta henkilöstöä.

Ikäosaamisen opintosisältöihin paneutumisen lisäksi olennaista aloituspäivien sisältöä on myös monien Karelian asiantuntijoiden tarjoama tuki opiskelukäytäntöjen mahdollisimman sujuvaan ja tehokkaaseen käynnistämiseen.

Tapaamisiin ikäosaamisen koulutuksessa!