Kuntoutusta asiakaslähtöisesti oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Marja-Leena Kananen, Sari Liukkonen, Nelli Pitkänen ja Tuula Pölönen

Ikäosaamisen YAMK-opiskelijat, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuntoutuksen lähtökohtana tulisi olla asiakaslähtöisyys. Kuntoutuksessa olisi tärkeää selvittää/tunnistaa kuntoutujan aikaisempi elämänkulku ja tapa toimia arjessa, jotta pystyttäisiin tukemaan kuntoutujaa parhaalla mahdollisella tavalla kuntoutumisessa ja arjessa. Kuntoutujan pitäisi tulla kuulluksi. Kuntoutujan tarpeet, toiveet ja huolet tulisi ottaa huomioon kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Fyysinen sairaus tai vamma muuttaa myös ihmistä psyykkisesti. Ihminen joutuu mahdollisesti luopumaan jostakin hänelle tärkeästä asiasta esim. ajo-oikeus otetaan pois, pyörällä ei enää pysty ajamaan tai ei enää jaksa tehdä mieluisia puutarhatöitä. Kuntoutus keskittyy liikaa ruumiin ja kehon kuntoutukseen. Saavatko iäkkäät ihmiset tarpeeksi oikeanlaista kuntoutusta? Kuntoutuksen pitäisi alkaa mahdollisimman nopeasti toimintakyvyn laskun jälkeen.

Lisäksi kuntoutuksessa olisi tärkeää myös miettiä missä kuntoutus tapahtuu. Kuntoutusta olisi tärkeää tehostaa siellä missä kuntoutuja on vahvimmillaan siis kotiympäristössä! Esimerkiksi sairaalajaksolta tulisi päästä oikea-aikaisesti kotiutumaan. Eihän perusliikkumisen varmentumista ja arkiaskareiden tekoa ole järkeä harjoitella viikko kausia laitosympäristössä, sillä kotiympäristössä toimiminen on kuitenkin erilaista. Kotiin tulisikin saada riittävät tukitoimet kotona pärjäämiseksi ja kuntoutumisen täytyisi jatkua kotona tavoitteellisesti ja nousujohteisesti.

Kuntoutuksen pitäisi sisältyä jokaiseen päivään ja hetkeen. Monet hienot menetelmät ovat arjessa läsnä, niistä ei vain puhuta hienoilla nimillään. Kuntoutujaa olisi tärkeää kannustaa omatoimisuuteen päivittäisten toimien yhteydessä esimerkiksi sanallisella ohjauksella vaatteiden pukeminen onnistuu omatoimisesti ja pienellä avustuksella hammaspesutkin muistuvat mieleen. Tuunattua kuntoutusta on siis arjessa jos vain haluat sitä siellä nähdä.

 

Eläköön toiminnallisuus!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *