Ikäosaamisen YAMK: kannattaa hakea nyt

Karelia-ammattikorkeakoulussa on nyt hakuaika syksyllä 2016 käynnistyvälle Ikäosaamisen YAMK:n toiselle vuosikurssille. Tässä maassamme ainutlaatuisessa uudessa koulutuksessa aloitti viime vuoden syksyllä 28 aikuisopiskelijaa. Opiskelijoina on fysioterapeutteja, sairaan- ja terveydenhoitajia sekä sosionomeja, joilla kaikilla on alan työkokemusta. Moniammatillinen opiskelijayhteisö on tarjonnut sekä opiskelijoille että opettajille hedelmällisiä keskusteluja ja voimaannuttavia oppimiskokemuksia, kuten voi todeta kolmesta opiskelijatarinasta jäljempänä tässä blogissa. Tavoittelemme yhteistä ymmärrystä ikäihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvissä kysymyksissä ja etsimme yhdessä keinoja palvelujen kehittämiseen. Koulutuksen ytimessä on ikäosaamisen ja ikäihmisten kuntoutumisen ymmärtäminen laajasti ja moniammatillisesti.
Ikääntyminen on yksilöllistä, ja ikääntyneiden tarpeet ovat moninaisia. Tarvitaan laajaa osaamista ja näkemystä siitä, mitä väestön ikääntyminen tarkoittaa koko yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden tasolla. Olennaista on myös ikäihmisten oma toimijuus, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi palvelujen sisältöön ja toteutustapaan. Nykyisen lainsäädännön mukaan palvelujen järjestämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suhteellisen uusi koulutusmuoto. Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Hakukelpoisia ovat fysioterapian, hoitotyön, terveydenhoitotyön ja sosiaalialan AMK-tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolme vuotta työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä. YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Poikkeuksena tähän ovat sosiaalityöntekijän julkiset virat ja toimet, joihin vaaditaan yliopistossa suoritettu maisterintutkinto.

Aiemmissa kevään 2015 blogiteksteissä kerromme Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen sisällöistä. Hakuohjeet ja muuta informaatiota löytyy sivustolta: www.karelia.fi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *