Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2017

Ikäosaamisen YAMK: haku lähestyy -oletko valmis

Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistyi Ikäosaamisen YAMK -koulutus syksyllä 2015. Ensimmäiset opiskelijat valmistuvat jo tämän kevään -17 aikana. Opiskelijapalaute on ollut hyvää ja kehittävää ja opintosisältöjä onkin muokattu ja muokataan palautteiden perusteella.  Merkitykselliseksi ja voimaannuttavaksikin on koettu opiskeluryhmien moniammatillisuus ja hyvin laaja kokemusten ja hiljaisen tiedon kirjo. Osa ensimmäisen ryhmän opiskelijoista on hakenut, ja useita heistä tullut valituksikin, SiunSoten hallinnollisiin ja/tai kehittämistehtäviin. Tämä osoittaa, että opiskelijat ovat saaneet valmiuksia ja rohkeutta hakea uusiin haastaviin tehtäviin, mutta myös että työnanatajat arvostavat opiskelijoiden osaamista.

Seuraava opiskelijaryhmä aloittaa syyskuussa 2017. Opintoihin on hakuaika ihan pian: maalis- huhtikuussa. Kannattaa seurata karelian hakuilmoituksia (Karelia.fi -sivustolla). Valintakokeet ovat 30.5.2017. Hakukelpoisiahan ovat AMK -tutkinnon suorittaneet fysioterapeutit, sairaan- ja terveydenhoitajat sekä sosionomit, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta. Polkuopinnot kuitenkin mahdollistavat opintoihin osallistumisen, vaikka työvuosia ei vielä olekaan kertynyt riittävästi. Lisäksihän osa opintojaksoista on tarjolla Karelia avoimessa ank:ssa.

Tässä blogissa julkaistaan syksyllä 2016 aloittaneiden Ikäosaamisen YAMK -opiskelijoiden blogikirjoituksia (neljä kappaletta) parin viikon välein tästä päivästä alkaen. Kirjoitukset tuotettiin syksyn 2016 opintojaksolla “Tulevaisuuden kuntoutusosaaminen”. Aiemmin julkaistuissa blogeissa on sekä opiskelijoiden että opettajien kirjoituksia Yamk-opintoihin liittyen. Onpa sinne kirjoittanut joku vierailijakin, yhteistyökumppanimme työelämästä. Kannattaa siis tutustua.

Lissu Suhonen

Ikäihmisten toiveita kuntoutukseen

 

“Toiveita on vielä paljon, mutta minun ja emännän toive ois, että pystyttäisiin elämään tiällä kotona mahollisimman kauvan. Tässä paikassa on kaikki mukavat ja vähemmännii mukavat muistot, mutta paikka on rakas ja muistoja täynnä. Kyllä tuo kotiympäristö pittää meijät hyvässä kunnossa ja virkeenä, tutut nuapurit käyvät aina meitä kahtomassa ja lapset soitteloovat päivittäin. Nuapur kerto, että olivat kokkeilleet asua kirkolla, no, ei siitä tullu mittään, nuapurin mies sano, että ei siellä ollu mittään tekemistä muuta ku ”olla öllöttää. Toista se on tiällä kotona hakata halakoja, lämmitellä uunia ja kesällä ajjoo ruohoo ja muuta mukavoo arkiaskaretta. Emäntäkkii kykkii tuolla kasvimualla kevväät ja kesät, ja talavella on tuota lumen luontia päivittäin. Se pittää meijät kunnossa. Nii ja postikii pittää hakkee joka aamu tuosta puolen kilometrin piästä, siinä tulloo mukava uamulenkki.”

Ikäihmisten kuntoutuksen tukeminen vaatii yhteistyötä, ikäihmisen aktiivisuutta ja kuntoutusta tukevaa ympäristöä. Ikäihmisillä on, nimensä mukaisesti, takanaan ikänsä verran elämää. Vain he tietävät miten eletty elämä vaikuttaa heidän toimintaansa tänä päivänä. Ikä pitää sisällään kokemuksia, jota ei saa muuten kuin elämällä. Ikäihminen tulee nähdä aktiivisena toimijana omassa elämässään. Tämä on se voimavara, mitä tarvitsemme saadaksemme kuntoutumisen oikeille urille. Vastuu siitä, että ikäihminen ei tule kuntoutukseen, vaan kuntoutus tulee hänen elämäänsä, on yhteinen asia. Meidän tulee olla kiinnostuneita siitä, miten ikäihminen kertoo kokemuksistaan. Jos emme kuuntele, niin emme voi myös huomioida hänen omia tarpeitaan ja toiveitaan!

“Onneks on vielä tuo kortti, muuten ei tulis mittää. Nuapurilla ei oo korttia, myö autetaan kuskoomaan, joskus se männöö kunnan kyyvillä, mutta se moitti ja sano, että on huono systeemi. Kuulemma sillä kunnan kyyvillä pittää liikkua liukkaasti, miärätunnein se kuuulema männöö ja sano sano, että kohta on panniikki, että pittää joutua takasi. Kun myö mennään nuapurin kanssa ei oo kiire, käyvään vaikka missä, Nesteellä kahvilla huastelemassa ja ihmetellään mualimoo. Se on se vappaus, että voip kierrellä ommaan tahtiin.”

Ikäihmisten hoidossa on tullut paljon hyviä uudistuksia: hoidontarvetta arvioidaan ja koordinoidaan hyvin. On kuitenkin paljon ikäihmisiä, jotka vielä pärjäävät kotona ilman palveluita, mutta elämänlaatua vaikeuttaa jokin vaiva. Pieneltäkin tuntuvat vaivat voivat johtaa vähitellen yleisvoinnin heikkenemiseen ja ainakin osa vaivoista olisi hoidettavissa. Tulevaisuudessa, vaikka toimintakyky olisi menetetty liikkumisen osalta, ei mielen tarvitsisi jäädä kahlituksi, vaan ikäihminen pääsisi esimerkiksi virtuaalitodellisuuden avulla pakoon neljän seinän sisältä.
“Mutta hyvin meillä männöö; tuo tietokonekii suatiin pojalta lahjaks, se ymmärtää nuita juttuja. Emäntä kahteloo tietokonneelta resettilöitä ja kuvia mualimalta.”
Työntekijöiltä odotetaan aikaa ja mielenkiintoa kuunnella ikäihmistä. Hyvä työntekijä arvostaa ikäihmisen kokemuksia elämästä ja hänen omaa näkemyksestä toimintakyvystään ja siitä mitä odottaa vielä loppuelämältään. Mitäpä itse ajattelet omasta ikääntymisestäsi?

Ikäosaamisen YAMK-Opiskelijat: Sari Toroi, Satu Ahtinen, Nanna Nyholm,,
Riitta Maliniemi, Ritva Kauppinen ja Anna Torvinen