Kiina – mahdollisuuksien markkina

WP_20160529_013Usein puhutaan, että Kiina on Suomelle merkittävä kauppakumppani ja investointikohde. Totta on, että suomalaisinvestoinnit Kiinaan ovat reilusti yli 10 miljardia euroa, mikä on paljon suhteessa Suomen talouden kokoon. Kun tähän lisätään se, että Kiinassa toimii lähes 400 suomalaisyritystä ja ne työllistävät noin 60 000 kiinalaista, päästään lähemmäksi sitä, mitä mahdollisuuksia Kiina voi tarjota.

Useimmille Kiina on kaukainen, laaja ja väkirikas maa. Kun tähän lisätään se, että toimintaympäristö nähdään sangen monimutkaisena, ollaankin ennakkoluulojen ytimessä. Tämä johtuu kulttuurin erilaisuudesta, talouden toimintatapa ja päätöksenteko poikkeavat eurooppalaisesta. Myös standardien ja IPR-oikeuksien tulkinnat ovat erilaisia ja sääntely on monimutkaista. Kuitenkin yhä useampi suomalainen ja pohjoiskarjalainen yritys on osoittanut kiinnostusta Kiinaan. Kiinaan halutaan tehdä kauppaa ja saada aikaan tavaravaihtoa Suomen ja Kiinan välille.

Yksi Kiinan suuri yhteiskunnallinen haaste on ikärakenteen muutos, johon Fefe-hanke haluaa löytää vastauksia ja auttaa ratkaisujen etsimisessä. WHO:n käyttämä aktiivisen ikääntymisen- näkökulma on selkein tapa lähestyä monimutkaista kokonaisuutta ja keskustella ikääntymisen haasteista.

Kiinan tapauksessa työmarkkinoilla on jo nyt tapahtunut nopeaa vanhempien työntekijöiden poistumista työmarkkinoilta ja ikääntyneiden määrä eliniän ja elintason kasvun myötä on kasvamassa koko ajan. Erityisesti haasteeseen joutuvat rakenteet- etenkin terveydenhuolto- ja eläkejärjestelmä. Terveydenhuollon palvelujärjestelmä ei voi jatkaa laitoskeskeisenä vaan on kehitettävä uusia avopalvelun ja ennaltaehkäisyn muotoja. Kiinassa tämä on huomattu ja pitemmän tähtäimen tavoitteena on uudenlaisen koulutus- ja palvelujärjestelmän rakentaminen. Ikääntyneiden palvelujen organisointi ja tuottaminen ovat näissä keskusteluissa yksi keskeisin haaste.

Kiinalainen kulttuuri eroaa melkoisesti suomalaisesta, sillä se perustuu vahvasti kasvojen säilyttämiseen ja itsensä suojelemiseen. Kiinalainen ajattelutapa ja tapa kommunikoida ovat melko lailla erilaisia kuin meillä. Myös kaupankäyntiin ja sopimiseen liittyvät käytännöt ovat erilaisia- kiinalainen on usein kauppamies/nainen, joka haluaa tehdä hyvät kaupat.

Yhden anekdootin mukaan aikoinaan keisarin henkilääkäri sai palkkaa aina niin kauan kuin keisari oli terve- ajatus perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen ja ennaltaehkäisyä painottavaan näkemykseen. Pääpaino oli jo silloin terveydessä – ei sairaudessa. Kiinalaisten historia osoittaa, että he ovat olleet monella tapaa kekseliäitä ja neuvokkaita. Itse törmäsin tähän, kun näin vuosia sitten kiinalaisen opiskelijan polkupyörän kumin paikkausoperaation. Työkaluja ei kummemmin tarvittu eikä pyörää irrotettu, mutta kumi tuli paikattua. Kaikki kävi nopeasti ja eleettömästi.

Kiinan talous on ollut pitkään kasvussa ja tämä avaa uusia mahdollisuuksia matkailualalle ja muillekin toimialoille. Olisiko nyt aika käydä tuumasta toimeen ja tutustua rohkeasti tuohon maahan ja kulttuuriin. Jos tuntuu siltä, että Kiina on kiinnostava juttu, käänny ihmeessä Fefe-hankkeen toimijoiden puoleen. Me olemme olemassa juuri sitä varten.

Kirjoittaja Ari Tarkiainen on FEFE-hankkeen projektipäällikkö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *