Kiinalaisissa hoitokodeissa kehitetään palveluja

Kiinalainen tutkimuslaitos China Research Center on Aging (CRCA) on julkaissut (2016) raportin ikääntyneille suunnattujen hoitokotien tilanteesta Kiinassa. Vuoden 2014 lopulla kiinalaisissa hoitokodeissa oli yhteensä 5,5 miljoonaa vuodepaikkaa. Se tarkoittaa noin 26 paikkaa tuhatta senioria kohden. Ongelmana on sairaaloiden ylikuormittuminen samaan aikaan kun kaupungeissa ja niiden lähialueille sijoittuvissa hoitokodeissa paikkoja on runsaasti tyhjillään kysynnän kohdistuessa enemmän maakuntiin. Tyhjäkäynnin välttämiseksi julkisin varoin tuetut hoitokodit tarjoavat palvelujaan ikääntyneiden ja vähävaraisten sijasta nuorille, varakkaille ja hyväkuntoisille.

CRCA:n raportissa tuodaankin esiin tarve sijoittaa hoitokoteja nykyistä enemmän myös maaseudulle, jolloiTaulu 1 Sailor Hospitaln asukkaiden on mahdollista säilyttää yhteys omaan ympäristöönsä hoitokotiin siirryttäessä. Näin helpotettaisiin myös maaseudulla asuvien, itsekin ikääntyneiden omaishoitajien hoitotaakkaa.
Raportissa on tunnistettu selkeä tarve lisätä hoitokodeissa tarjottavia lääketieteellisiä ja kuntoutuspalveluja, jotka nykyisellään kattavat vain noin puolet julkisista hoitokodeista. Suurin osa hoitokodeista nykyisellään tarjoaa vain apua päivittäisistä toimista selviytymiseen. Yksityisistä hoitokodeista vain 10% tarjoaa kuntoutusta, ja palliatiivista hoitoa niissä on tarjolla vain muutamalla prosentilla.

Hoitokotien johtamisjärjestelmää tulisi raportin mukaan kehittää tunnistamaan paremmin myös ikääntyneiden erilaiset palvelutarpeet ja kohdentaa toimintojaan sen mukaan. Johtamisen tueksi tarvitaan myös yhtenäisten arviointikriteereiden luomista. Hoitokotien toiminta tulisi kohdistaa itsenäisesti selviytyville, päivittäisissä toiminnoissa apua tarvitseville sekä tehostettua palvelua tarvitseville.

Raportissa painotetaan hoitokotien kehittämistä sairaaloiden yhteyteen siten, että niiden toiminta kuitenkin selkeästi eroaa sairaalan toiminnasta. Hoitokotien päätavoitteena tulisi olla ikääntyneiden toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämien ja edistäminen.

Kuvassa erään Heilongjiangin maakunnassa Kiinassa sijaitsevan hoitokodin moniulotteinen palveluprosessi.

Englanninkielisestä käännöksestä tiivistelmän kirjoitti Päivi Franssila.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *