Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2016

Draft-ohjelmassa voi testata tuote- tai palvelukehitysideansa mikrorahoituksen tuella

ratilainen-sight

Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen Draft-ohjelma antaa kehittämisrahoitusta vuosittain noin 24 tiimille tuote- tai palvelukehitysideoiden testaamista varten. Ohjelma on suunniteltu opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja professoreille siten, että kehittämistyötä tehdään opiskelujen tai työn ohessa, aikaa säästäen.

Draft-ohjelmassa tiimeillä on mahdollisuus saada käyttöönsä jopa 4000 euroa kehitysrahaa 8 kuukauden aikana. Kehitysrahaa voivat hakea tiimit, joissa on vähintään kaksi jäsentä ja joissa vähintään yksi jäsen on Karelia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston opiskelija tai henkilökunnan edustaja.

Draft-ohjelmaa rahoittavat Itä-Suomen yliopisto, William ja Ester Otsakorven Säätiö, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Myös Karelia-amk:n ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteinen KYKY-hanke on mukana edistämässä Draft-mikrorahoituksen testausta ja tukemassa näin opiskelijoiden yrittäjyyttä.

Draft-lukuina syksystä 2012 alkaen:

414 opiskelijaa, tutkijaa, opettajaa ja professoria (30 syyskuussa 2016)

65 rahoitettua tiimiä (6 syyskuussa 2016)

1.150.000 € Draft-tiimien keräämä yksityisen jatkorahoituksen määrä

Lue lisää Draft-ohjelmasta: http://www.draftprogram.com/fi/

Kirsi Taskinen
Karelia-ammattikorkeakoulu

Osuuskuntakoulutuksia järjestettiin yhteistyössä syksyn 2016 aikana

yleiso_fb

Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteinen KYKY-hanke (Kompetenssiperustainen yrittäjyys) teki syksyn 2016 aikana tiivistä yhteistyötä mm. Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n sekä Pohjois-Karjalan TE-palvelujen kanssa. Yhteistyössä järjestettiin osuuskuntatoiminnan koulutuspäiviä teemoilla ”Tee tulevaisuutesi – yhteistyössä osuuskunnassa” ja ”Yhteisöllisyys euroiksi – mitä se tuo ja mitä se vie?”.

Koulutuspäivät suunniteltiin käytännönläheiseksi ja vastaamaan osuuskuntatoimijoiden todellisia tarpeita. Tilaisuuksien asiantuntijoita olivat mm. Josekin yritysneuvonnan johtaja Risto Ravattinen, Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen Ulla Leppänen sekä TE-palvelujen Jarmo Valtonen.

Luentojen lisäksi järjestettiin työpajoja, joista osallistujat saivat konkreettista oppia osuuskunnan perustamisesta, talousasioista, johtamisesta sekä myynnistä ja markkinoinnista. Opiskelijoille suunnatussa työpajassa käytiin läpi jokaisen osallistujan tilanne ja keskusteltiin tiiviisti mm. siitä, miten osuuskuntatoiminta lähtee liikkeelle ja millainen on se oikeanlainen porukka, jonka kanssa osuuskuntaa kannattaa lähteä perustamaan.

Koulutuspäiviin kuului paljon painavaa asiaa, mutta myös sopivasti piristäviä ohjelmanumeroita. Tyytyväisiä kommentteja tuli usealta taholta ja tyytyväisiä olivat myös järjestäjät sekä vierailevat asiantuntijat:

”Hirveän innostavaa oli olla opettamassa. Oli ihanaa, että aamulla oli lähemmäs sata ihmistä paikalla ja työpajoissa tuli todella kiinnostavia kysymyksiä, kun ihmiset ovat perustamassa osuuskuntia ja asiat askarruttaa. On kiva olla kouluttamassa yleisöä, jota kiinnostaa.” Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus

”Yllätyimme siitä, että tulijoita oli näin valtavan paljon. On ollut mielettömän hauskaa olla tekemässä tätä päivää.” Mari Karjalainen, KYKY-hanke

”Oli oikein hyvä päivä kokonaisuutena. Työpajan pito oli mukava kokemus, tosi hyvin ihmiset olivat läsnä ja mukana. Verkottumista tapahtui hienosti ja toisistakin työpajoista saatuja vastauksia jaettiin osallistujien kesken.” Tuomo Roivas, Josek Oy

Lue lisää osuuskuntakoulutuksista ja KYKY-hankkeesta: http://kyky.karelia.fi/

Kirsi Taskinen
Karelia-ammattikorkeakoulu

Work Smart -hanke palkitsi yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta

kuva1-pieni

Work Smart -hankkeen jouluaamiaisella maanantaina 12.12.2016 Karelia-amk:n Wärtsilä-kampuksella nautittiin tarjoiluista ja verkostoiduttiin yli yritys- toimiala- ja oppilaitosrajojen. Tilaisuudella haluttiin kiittää kaikkia Work Smart -toimintaan osallistuneita. Mukana oli sekä työelämän että Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän edustajia.

Osallistujamäärä on ylittänyt odotukset

Work Smart -hanke on järjestänyt kuluneiden kahden vuoden aikana eri toimialoille useita verkostoitumistilaisuuksia, joissa työelämän edustajat sekä Karelia-amk:n ja PKKY:n opiskelijat ovat kohdanneet, harjoitelleet rekrytointitilanteita sekä keskustelleet työnhausta, yritysten rekrytointitarpeista ja työelämän vaatimuksista. Palaute verkostoitumistilaisuuksista on ollut erittäin myönteistä, innostunutta ja jatkoon kannustavaa.

Tarkkoja lukumääriä osallistujista kertoivat Work Smart -hankkeen projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen ja hankeasiantuntija Hanne Husso. Työpajoja on järjestetty hankkeen aikana yhteensä 151 kappaletta. Opiskelijoita on ollut mukana 1385 ja opettajia 119. Työelämän edustajia on lähtenyt mukaan toimintaan yhteensä 167.

Work Smart valitsi vuoden opettajat ja työelämän edustajat

Jouluaamiaisella julkistettiin ja palkittiin erittäin ansioituneet Work Smart -yhteistyökumppanit. Vuoden Work Smart -opettajaksi valittiin Karelia-ammattikorkeakoulusta Tiina Simonen, joka toimii media-alan opiskelijoiden opinto-ohjaajana ja on lähtenyt aktiivisesti mukaan Work Smart -työpajoihin. PKKY:n vuoden Work Smart -opettajaksi valittiin Pohjois-Karjalan aikuisopiston Eeva-Liisa Metsäluoto, joka luotsaa mm. koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa suorittavia. Hänen kanssaan on järjestetty jo kolme verkostoitumistyöpajaa erittäin hyvin tuloksin. Viimeisimmästä 12 osallistujan työpajasta puolet on jo työllistynyt.

Hanne Husso, Marja-Liisa Ruotsalainen ja Tiina Simonen

Hanne Husso, Marja-Liisa Ruotsalainen ja Tiina Simonen

Work Smart -työpajat eivät toimisi ilman työelämän edustajia. Vuoden työelämän edustajaksi valittiin Karelia-amk:n kanssa yhteistyötä tehnyt Mainostoimisto Fabrik Oy:n Perttu Kouvalainen, joka on käynyt useissa eri alojen verkostoitumistyöpajoissa sparraamassa opiskelijoita. PKKY:n yhteistyökumppaneista palkittiin Suomen Muuttofirma Oy:n Matti Turunen, joka on myös erittäin aktiivinen Work Smart -toimija. Hän tuli mm. tutustumaan opetukseen ja eri alojen työpajoihin, kutsui opiskelijat vierailulle yritykseen ja antoi työnhakuvinkkejä testihaastatteluiden perusteella.

Palautetta viime vuodesta

Jouluaamiaisen osallistujat kertoivat omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan Work Smart -työpajojen toimivuudesta. Karelia-ammattikorkeakoulussa opinto-ohjaajat ovat pitäneet erityisesti opoille suunnatusta materiaalipaketista ja siitä, että työpajat tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen. Kiivaassa opiskelutahdissa omaa työllistymistä ei välttämättä tule miettineeksi tarpeeksi ajoissa, joten opiskelijoille on hyötyä Work Smartin kaltaisesta herätyksestä tärkeään aiheeseen.

kuva3-pieni

LVI-Myllerin Jari Leskinen kokee, että Work Smart -työpajat ovat toimivia, koska ne lähentävät työelämää ja oppilaitoksia. Pohjois-Karjalan ammattiopiston Aira Lintunen näkee työpajat hyvänä mahdollisuutena nuorille kohdata työelämän edustaja ja harjoitella käytännössä, miten pitäisi kertoa itsestään. Work Smart saattaa olla monelle ensimmäinen kontakti tulevaan työnantajaan.

Opteamin Johanna Karjunen on tyytyväinen syksyn matkailun työelämäpäivän antiin, kun opiskelijoita oli paikalla runsaasti. Työpajoista on hänen mukaansa hyötyä alalla, jolla on pulaa työntekijöistä. Samoilla linjoilla oli CGI:n Tommi Kovalainen, joka kertoi, että CGI aikoo rekrytoida lukuisia työntekijöitä seuraavan vuoden aikana. Hän näkee Work Smart -verkostoitumispajat hyvänä mahdollisuutena tuoda yritystä esiin ja tunnetuksi nuorten keskuudessa.

Karelia-amk:n suomen kielen ja viestinnän opettaja Kaisa Juvosta on ilahduttanut myös se, että verkostoitumispajat tukevat viestinnän opetusta ja ovat kirkastaneet opiskelijoille sitä, miten tärkeitä ovat vuorovaikutus- ja viestintätaidot verkostoitumisessa ja työnhaussa.

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille palautteesta ja koko Work Smart -vuodesta. Ensi vuonna jatketaan.

Lue lisää Work Smart -hankkeesta: https://kyvyt.fi/user/worksmart/work-smart

Kirsi Taskinen
Karelia-ammattikorkeakoulu

Suoraa puhetta ja verkostoitumista Matkailun työelämäpäivässä

fb_tapahtumakuva_matkailu_pieni

Marraskuinen matkailualan työelämäpäivä Karelia-ammattikorkeakoululla toi yhteen matkailualan ammattilaiset, opiskelijat ja alasta kiinnostuneet. Päivän teemana oli Kuka maksaa palkkasi tulevaisuudessa ja ohjelmassa kuultiin erinomaisia asiantuntijapuheenvuoroja. Verkostoitumista varten oli monta mahdollisuutta: Yritykset ja yrittäjäjärjestöt esittelivät omaa toimintaansa Mahdollisuuksien Torilla ja opiskelijat pääsivät tapaamaan työelämän edustajia Work Smart -verkostoitumistilaisuudessa. Työelämäpäivän järjestäjä, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteinen Work Smart – älykkäästi töihin -hanke, tukee opiskelijoiden työllistymistä ja turvaa osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. Siksipä päivän anti ilahdutti hankkeen toimijoita erityisen paljon – eräs opiskelija teki pikadeiteillä niin suuren vaikutuksen, että hänet palkattiin töihin.

Nettimarkkinoinnin osaamisella on merkitystä

Yksi päivän asiantuntijoista oli rovaniemeläinen Ilkka Kauppinen, joka valloitti yleisön rempseällä esiintymistyylillään. Kolmetoista vuotta yrittäjänä toiminut Kauppinen käsitteli omassa puheenvuorossaan internetmarkkinointia ja uusia työllistymisen mahdollisuuksia. Suurimman osan Kauppisen ajasta vie tällä hetkellä yritys Arctic Warriors, joka tekee lappilaisista yrteistä arkea helpottavia tuotteita.

ilkka_kauppinen

Ilkka Kauppinen

Kauppisella oli rohkaisevaa kerrottavaa kuulijoille: työpaikat eivät jatkossa olekaan niin kiven alla kuin on ajateltu, kunhan vain asennoituu oikein. Kun suuret ikäpolvet jäävät eläkkeelle, työpaikkoja vapautuu nuoremmille tekijöille. Matkailuala on ylipäänsä kasvussa, ja internetmarkkinoinnin ja sosiaalisen median osaajat erottuvat tulevaisuudessa entistä paremmin vain perinteiset markkinointitavat hallitsevista työntekijöistä. Pätkätöistäkin kannattaa Kauppisen mukaan ottaa ilo irti eikä jäädä murehtimaan turhia: työpätkien välissä voi vaikka pitää hetkisen lomaa ennen seuraavaan työpaikkaan siirtymistä.

Kauppinen tarjosi puheenvuorossaan pitkän listan erilaisia uuden ajan työtehtäviä, joissa internetmarkkinoinnin osaamisella on suuri merkitys. Esimerkiksi uudenlaisista matkailualan yrityksistä osa toimii pelkästään netissä. Myös kansainvälisten nettijättien Suomen toimipisteisiin ja paikallisiin toimipisteisiin ympäri maailmaa etsitään väkeä hoitamaan Suomen alueen markkinointia. Ylipäänsä internetalan töitä löytyy yrityksestä kuin yrityksestä, ja esimerkiksi sosiaalisen median osaajia kaivataan tulevaisuudessa entistä enemmän. Social Media Manager on titteli, jota ei vielä vähän aikaa sitten osattu kuvitellakaan.

Omat arvot saavat näkyä yritystoiminnassa

Monenlaisia internetkanavia markkinoinnissa hyödyntävät myös Kolin Keitaan Marianne Ruhanen ja Joona Sarisalmi, jotka pohtivat asiantuntijapuheenvuorossaan erikoistumisen merkitystä oman yrittäjyystarinansa kautta. Mattilan tilan emäntä ja isäntä päätyivät monen vaiheen kautta aamiaismajoituksen tarjoajiksi Kolin kansallispuiston alueella. He ovat hyvä esimerkki siitä, miten yritystoiminta voi pohjautua omaan elämäntapaan. Luonto, maaseutu ja ekologisuus ovat molemmille tärkeitä ja näkyvät yrityksen kaikessa toiminnassa.

mattilan-tila1

Marianne Ruhanen ja Joona Sarisalmi

Nettinäkyvyyden kehittäminen on tuonut Mattilan tilalle lisää asiakkaita, sen ovat nuoret yrittäjät laskeneet mm. ulkohuussin tyhjennyskertojen perusteella. Somekanavia hyödynnetään ahkerasti myös luonnonmukaisuuden esilletuomisessa. Ulkohuussin tyhjennystä voi seurata esimerkiksi Sarisalmen videoblogissa, jossa hän omien sanojensa mukaan ”tekee itsestään hölmön ja se toimii”.

Pikadeiteiltä löytyi työntekijä

Sekä Arctic Warriors että Kolin Keidas olivat muiden yritysten ohella mukana iltapäivän verkostoitumistreffeillä, jotka järjestettiin Work Smart -hankkeen toimintatavan mukaisesti pikadeittien tyyliin.

Ilkka Kauppinen veti jokaiselle osallistujalle kuvitteellisen työhaastattelun, jossa opiskelijalla oli 3 minuuttia aikaa kertoa tärkeimmät seikat, miksi hänet pitäisi palkata junior-tason internetmarkkinoinnin kouluttajaksi ja sisällöntuottajaksi asiantuntijayritykseen. Opiskelijoiden esittelyiden taso oli Kauppisen mukaan erittäin hyvä. Niinpä tapahtuma johti siihen, että Kauppinen palkkasi yhden pikadeiteille osallistuneen opiskelijan töihin Arctic Warriorsiin osa-aikaiseksi lappilaisten yrttituotteiden tuote-esittelijäksi Joensuun alueelle.

Kauppinen kävi mielellään Joensuussa ja opiskelijat olivat hänen mukaansa todella kiinnostuneita päivän aiheesta. Hän yllättyi siitä, miten vähän opiskelijat tiesivät internetmarkkinoinnista ja sosiaalisesta mediasta markkinointikäytössä, ja kehotti kiinnittämään asiaan huomiota koulutuksessa. ”Vaikka nuoret ovat käteviä käyttämään uusimpia sovelluksia, on niiden hyödyntäminen markkinoinnissa täysin eri asia”, hän totesi.

Päivä oli erittäin onnistunut ja kuulijoille jäi takataskuun vielä vinkki siitä, mitä nettikanavia on olemassa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiseen verkossa. Sekä Pohjois-Karjalan Yrittäjien Heidi Löppösen esittelemä www.hyvatyyppi.fi että Karelia-amk:n opiskelijakunta POKAn Mervi Hinkkasen esittelemä www.opiskelijatoihin.fi ovat erinomaisia alustoja sekä töiden etsimiseen että työntekijöiden löytämiseen.

Kirsi Taskinen
Karelia-ammattikorkeakoulu