Miltä näyttää medianomiopiskelijan syksy?

Toisen vuoden medianomiopiskelijan syksy näyttää nopeasti vilkaistuna kiireiseltä – sitä se tosin onkin. Opinnot ovat projektiluontoisia normaalien luentojen rinnalla ja omatoimisuutta täytyy osata hyödyntää opiskellessa. Medianomien opetussuunnitelmaan on merkattu syksylle seuraavat kurssit:
– Ammatillinen kasvu
– Nordiska medier
– Luovuutta edistävät menetelmät
– Mediatuotantojen suunnittelu ja projektityöskentely
– Mediasuunnittelun työvälineet
– Mediasisältöjen analyysi
– Monimediainen sisältötuotanto

Alkusyksy aloitettiin enemmän koulun penkillä istuessa ja itsenäisillä tehtävillä. Esimerkiksi ”Luovuutta edistävät menetelmät” kurssilla meille opetettiin laajasti erilaisia keinoja ja tapoja edistää omaa luovuuttamme pienten harjoitusten kautta. Antoisin tehtävä kurssilla oli ”teosvaihto”, jonka aikana valmistimme itse päättämällämme menetelmällä vapaavalintaisen teoksen, josta ennalta määrätyn parin tuli inspiroitua ja tehdä toisella työmenetelmällä tästä teoksesta toinen teos omasta näkökulmastaan. Kaikki teokset esitettiin koko luokalle.

”Mediatuotantojen suunnittelu ja projektityöskentely” kurssilla taas opimme konseptisuunnittelua ja pääsimme tekemään video-cv:tä, jota voimme hyödyntää jatkossa myös omiin tarpeisiimme. ”Mediasuunnittelun työvälineet” kurssilla kävimme läpi AR-teknologiaa, 360-videota sekä teimme radio- ja monikameraharjoituksia.

”Mediasisältöjen analyysi” kurssi jatkui koko syksyn ajan. Tällä kurssikokonaisuudella opimme paljon mediasisältöjen analyysin peruskäsitteitä ja menetelmiä. Analysoimme esimerkiksi musiikkivideoita ja dokumentteja. Kurssin osana oli osallistua Visuaalisen kulttuurin kansainväliseen festivaaliin – Viscult-tapahtumaan haluamassaan työryhmässä. Erilaisia työryhmiä olivat:
– Tekniikkaryhmä (Monikameratuotanto)
– Tiedotusryhmä (Tapahtumanaikainen tiedottaminen)
– Tapahtumaryhmä (Festivaalin järjestelytehtävät)
– Katseluryhmä (Paikalla koko festivaalin ajan katselemassa luentoja ja dokumentteja)

Itse kuuluin tekniikkaryhmään, jossa toteutimme tapahtumaan monikameratuotantoa ja suoratoistimme tapahtumaa sekä dokumentteja verkon kautta.

Ehdottomasti eniten aikaa syksyn aikana vei ”Monimediainen sisältötuotanto” kurssi, jonka aikana teimme omatoimisesti erilaisia projekteja, niin työelämän kautta tulleita, kuin omatuotannollisia Mekkala-kanavallamme. Perustimme syksyn aikana ”Mekkala” nimisen sisällöntuotantokanavan Instagramiin, Facebookiin ja YouTubeen, johon olemme valmistaneet sisältöä niin videoiden kuin kuvien muodossa.

Kurssin puolesta meille tuli myös työelämän kautta tilaustöitä. Toimeksiantoja, joissa itse olin mukana olivat esimerkiksi Rokumentti-festivaali, johon tehtäväksemme tuli valmistaa introvideo, joka näkyisi ennen dokumenttielokuvien alkua, tehdä sisältövideoita Rokumentin omalle Instagram-sivulle ja tehdä lopulta Aftermovie tapahtumasta. Yhtenä tilaajana toimi myös Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys, jolle valmistimme kauhuaiheisen videon, jossa muistutimme, ettei puhelinta käytettäisi elokuvanäytöksen aikana. Video näytettiin Cienemare -kauhuelokuvafestivaalin alussa elokuvasalissa.

Kyseisen kurssin aikana kuuluin myös Kampusradion työryhmään. Karelialla toimii myös oma kampusradio, jonka toimintaa suunnittelimme syksyn aikana. Vuoden 2019 puolella lähetimme kaksiosaisen jouluspesiaalin ja ensi vuonna 2020 jatkamme radion toimintaa kevääseen asti.

Projektiluontoinen ja omatoiminen opiskelu sopii itselleni hyvin. Tällöin meidän tulee ottaa oikeasti kunnolla osaa ja vastuuta, jotta toimeksiannot tulee hoidettua. Tällöin myös pääsemme oikeasti tekemään ja oppimaan kalustoa sekä muuta tekniikkaa sen sijaan, että kuuntelisimme luentosalissa esimerkiksi äänityslaitteistojen toimintaa.

Olen oppinut syksyn aikana paljon esimerkiksi tiimityöskentelytaitoja, valoja, työmenetelmiä, oppinut lisää koulumme kaluston käytöstä ja paljon muuta. Nyt on ihanaa rauhoittua hetkeksi joulun viettoon, mutta en malta odottaa miltä ensi kevät näyttää – millaisia uusia projekteja pääsee toteuttamaan ja mitä kaikkea tulee oppimaan. Ihan mahtavaa opiskella hyvässä ja taitavassa porukassa ja alaa, jota toteuttaessa tulee onnelliseksi.

Ihanaa joulun aikaa lukijoille, palataan ensi vuonna taas!

Marjukka

Medianomien
Instagram: mekkala_ig
Facebook: Karelia Mekkala
Youtube: Karelia Mekkala
Karelia Kampusradio